Goede naleving zelfregulering verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
12-02-2015

Het Verbond van Verzekeraars vraagt aandacht voor de negatieve effecten van de huidige historisch lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen. Deelnemers bij wie dit jaar een zogeheten beschikbare premieregeling tot uitkering komt, worden daardoor geconfronteerd met een lager pensioen. Een wetswijziging die een alternatief biedt, treedt echter op zijn vroegst per 1 januari 2016 in werking.

Het Verbond heeft 64 gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen, waarvan elk jaar een selectie in de toets wordt betrokken. Elk jaar wisselt het aantal te toetsen gedragscodes en verzekeraars. In 2014 is de naleving van drie gedragscodes getoetst: het Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars en de Gedragscodes geïnformeerde verlenging van contractstermijnen schade- en inkomensvoorzieningen, zowel particulier als zakelijk. In totaal zijn 95 van de 134 Verbondsleden onderzocht, waarvan er 92 meteen voldeden.

Positieve resultaten
De resultaten van het self assessment – waarvoor de deelnemers een online vragenlijst invulden en een aantal verzekeraars ook een Stv-auditor over de vloer kregen – noemt het Verbond ‘positief’. Van de getoetste verzekeraars voldeden er drie niet meteen. In twee gevallen betrof dat het Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars, en in één geval de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen.
 
Uit de toetsing dit jaar kwam ook naar voren dat door sommige verzekeraars de regelingen niet altijd op dezelfde manier uitgelegd worden. Het ging daarbij om interpretatieverschillen over de wijze van het informeren van klanten. Die interpretatieverschillen kunnen worden opgelost door de tekst in de regelingen aan te scherpen en te verduidelijken wat precies onder correct handelen wordt verstaan. De Stichting toetsing verzekeraars geeft dat ook als aanbeveling mee. Het Verbond gaat hiermee aan de slag.

Zelfregulering belangrijk
De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars toetst in opdracht van het Verbond jaarlijks de naleving van zelfregulering door verzekeraars. Met het toetsen van de naleving en de publicatie van de bevindingen laten verzekeraars zien dat zij de zelfregulering serieus nemen. Voor verzekeraars vormt zelfregulering een belangrijke bijdrage aan het herstel van vertrouwen in de verzekeringsbranche.


Was dit artikel nuttig?