Verbond aan de slag met zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
18-12-2019

Het Verbond gaat het komende half jaar aan de slag om de zelfregulering op te schonen, te actualiseren en de toetsing effectiever en efficiënter in te richten. Het plan, dat de komende maanden nader wordt uitgewerkt, is vandaag op hoofdlijnen besproken in de Algemene Ledenvergadering die bij het Verbond plaatsvond.

Onderdeel van het plan is dat de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv) een keer per drie jaar de naleving van alle zelfregulering gericht op het klantbelang onder de loep neemt via deskresearch en interviews/audit. Daarnaast toetst de Stv alle procesmatige regelingen in een periode van vijf jaar via een self-assessment. De toetsing geldt voor alle leden van het Verbond.  

Concreet plan

“Het is niet meer dan logisch om met enige regelmaat stil te staan bij de vraag: wat gaat goed, maar vooral ook: wat kan beter bij de toetsing van de zelfregulering? Bij dit proces betrekken we nadrukkelijk al onze leden. Hun input verwerken we in een concreet uitgewerkt plan dat we in juni 2020 aan de leden voorleggen,” licht Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, toe. 

Onderzoek naar toekomstige risico’s 

Naast het voornemen voor een effectievere en efficiëntere toetsing, is het voorstel om in principe ieder jaar een onderzoek uit te voeren naar een mogelijk (toekomstig) risico dat ziet op het handelen van verzekeraars met gevolgen voor de klant. Op deze manier kijkt de sector ook naar thema’s waar nu geen zelfregulering voor is. “Aan de hand van de resultaten gaan we per keer bekijken hoe we hier opvolging aan kunnen geven. Dat kan in de vorm van een bijeenkomst zijn, maar eventueel nieuwe zelfregulering sluiten we ook niet uit. Maar alleen als de sector hiervoor kiest,” benadrukt Weurding.

Zelfregulering belangrijk fundament

De zelfregulering is een van de belangrijkste fundamenten onder de verzekeringssector en in het belang van zowel klant als verzekeraar. De basis wordt gevormd door de Gedragscode Verzekeraars. Onder deze ‘moedercode’ vallen de regelingen gericht op gedrag richting de klant en de reputatie van de branche, zoals bijvoorbeeld de klachtenregeling en het recht op contra-expertise bij schade. Daarnaast kent de sector zelfregulering die is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsregelingen voor motorrijtuigenverzekeraars over de wijze van schadeafwikkeling.  

Verdere proces

Het komende half jaar gaat het Verbond aan de slag om de voorstellen om te zetten naar een uitgewerkt plan van aanpak. Dit plan wordt in juni 2020 voorgelegd aan de ALV met als verwachte ingangsdatum 1 juli 2020. 


Was dit artikel nuttig?