Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Terugdringing regeldruk: het tij lijkt te keren

​Doorgeschoten regeldruk gaat ten koste van innovatie en diversiteit van het verzekeringsaanbod. Gelukkig begint dat besef ook steeds beter door te dringen bij de beleidsmakers, stelt Leo De Boer, directeur van het Verbond. Hij nam op 10 december tijdens het Nationaal Compliance Congres in Nieuwegein het Jaarboek Compliance 2016 in ontvangst.

“We hebben niet lang geleden becijferd dat de regeldruk voor verzekeraars in de honderden miljoenen euro’s loopt”, aldus De Boer. “Vanuit Europa komen heel veel regels, bijna alles. In toenemende mate niet alleen vanuit Brussel, maar ook vanuit Frankfurt (Eiopa). In Brussel, maar ook bij Actal, de ministeries en het kabinet laten we onze kritiek op de stortvloed van regels horen. Door de crisis kregen we weinig gehoor. Maar het tij lijkt gelukkig te keren.”

Sanctieregels

De moeilijke uitvoerbaarheid van de sanctieregels spant wat De Boer betreft de kroon. In vrijwel elk bezoek aan een verzekeraar komt dat onderwerp op tafel. Verbetering op dat vlak beschouwt Verbond dan ook als een van de speerpunten voor 2016.

Spiegel

Overigens benadrukte De Boer het grote belang van het werk van compliance officers voor de sector. “Ik heb veel respect voor jullie soms ondankbare werk om iedereen een spiegel voor te houden of de business weer ‘dwars te zitten’. Want zo wordt het soms gevoeld. Maar ik vind dat niet fair. Nog te vaak worden we bij het Verbond in de politiek en de media geconfronteerd met de stevige gevolgen van non-compliance.”

NCI-directeur Cora Wielenga overhandigt het jaarboek aan directeur Leo De Boer van het Verbond van Verzekeraars

 

Lees de speech van Leo De Boer in zijn geheel.
Het Compliance Jaarboek geeft ieder jaar een overzicht van onder meer de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en de compliancepraktijk. Op de website van het Compliance Instituut staat de volledige inhoudsopgave van het Compliance Jaarboek 2016.


Was dit artikel nuttig?