Skip to Content

Naar een effectievere toetsing van de zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De eerste driejarige toetsingscyclus van het in 2020 geïntroduceerde hernieuwde stelsel van zelfregulering voor verzekeraars zit erop. De ervaringen met de vernieuwde aanpak zijn geëvalueerd en het afgelopen jaar heeft het Verbond zich gebogen over de aanbevelingen van de Taskforce administratieve lasten en regeldruk.

De analyse van knelpunten door de Taskforce leidt tot de volgende aanpassingen in de komende toetsingsperiode (2023-2027). Zo wordt de toetsing van de zelfregulering efficiënter en meer risicogestuurd wat leidt tot een robuuster stelsel.

Belangrijkste aanpassingen toetsing zelfregulering

Binnen de huidige toetsing krijgt een verzekeraar een onvoldoende als er op een klein onderdeel geen voldoende wordt behaald. Door gewicht toe te kennen aan de te toetsen normen, richt de Stv de toetsing op die zaken die er echt toe doen en van belang zijn voor de klant: de zogeheten essentiële normen van een Kerncode. Daarmee wordt de toetsing meer risicogestuurd. De hersteltermijn om onvoldoendes op essentiële normen te verbeteren, gaat naar één jaar. Stv zal die essentiële normen dan opnieuw toetsen.
De toetsingscyclus zelf gaat van drie naar vier jaar. De aanpassingen verlagen de lastendruk bij verzekeraars, terwijl de toetsing van essentiële normen meer nadruk krijgt (ook in de eventuele hertoetsing) en belangrijker wordt. Het toetsen via Self Assessment van de bedrijfsmatige op processen georiënteerde codes wordt voortaan steekproefsgewijs gecontroleerd door de Stv om zo de effectiviteit te vergroten.

Nieuwe code klantbelang

Het Protocol bij Betalingsachterstanden wordt een kerncode klantbelang. Deze code heeft impact op klanten en is belangrijk in tijden waarin de economie onder druk staat. Dit betekent dat de Stv deze code intensief gaat toetsen.


Was dit nuttig?