'Gooi succesvolle aanpak verzuim niet overboord'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
02-07-2015

​De huidige verdeling van verantwoordelijkheden bij ziekte hebben een grote bijdrage geleverd aan het lage verzuim in Nederland en hiermee tot lagere lasten voor werkgevers. Het is daarom in het belang van zowel werkgevers als werknemers dat de huidige prikkels binnen dit systeem in stand worden gehouden. Wel is er aanleiding goed te kijken naar de knelpunten die met name kleine werkgevers ervaren, maar die kunnen ook worden​ geadresseerd met behoud van de loondoorbetalingsperiode van twee jaar.

Dat stelt het Verbond in reactie op het pleidooi van MKB Nederland voor het terugbrengen van de loondoorbetalingsperiode tot 1 jaar. "Dat lijkt een sympathieke maatregel maar het leidt niet tot een betere situatie voor werkgevers, werknemers en de Nederlandse arbeidsmarkt", stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. "We moeten een bewezen succesvolle aanpak van het verzuim niet overboord gooien."

Het signaal van het MKB is opmerkelijk aangezien het kabinet juist vrijdag een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat onder werkgevers groot draagvlak bestaat voor de wettelijk vastgelegde loondoorbetalingsperiode. Ook blijkt de duur van de verzuimperiode slechts een beperkte rol te spelen bij het aannemen van personeel. Wel ervaren met name kleine werkgevers problemen met de taken die de 'Wet poortwachter' hen oplegt. Weurding: "Het is slimmer om die knelpunten aan te pakken dan het hele stelsel ter discussie te stellen." Een verkorting van de loondoorbetalingsperiode, zo vreest het Verbond, zal leiden tot een hoger verzuim en hogere instroom in de WIA.


Was dit artikel nuttig?