MKB neemt terecht afstand van voorstel loondoorbetaling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-03-2018

MKB Nederland neemt terecht afstand van het voorstel uit het regeerakkoord om het tweede jaar loondoorbetaling collectief uit te laten voeren.

Zo’n maatregel leidt tot oplopend verzuim, tot hogere kosten en is daarmee niet in het belang van werkgevers en werknemers en nadelig voor de ‘BV Nederland’. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op recente uitlatingen van het MKB bestuur.
 
Het Verbond heeft er eerder al op gewezen dat het van groot belang is om bij langdurige ziekte de uitvoeringen begeleiding in één hand te houden. Met het standpunt van MKB Nederland ligt de weg open voor verbeteringen die tegemoet komen aan de werkelijke problemen die kleine en middelgrote werkgevers ervaren in het huidige stelsel. Er zijn volgens het Verbond goede mogelijkheden om werkgevers praktisch te ontlasten, zonder dat succesvolle begeleiding, preventie en re-integratie in de knel komt.
 
Vanzelfsprekend is het van belang dat de dienstverlening en producten van verzekeraars optimaal aansluiten op de wensen van het midden- en kleinbedrijf. Het Verbond gaat graag het gesprek aan om te onderzoeken hoe verzekeraars kleine werkgevers nog beter kunnen ondersteunen en ontzorgen.
 
Inkomensverzekeraars spelen een belangrijke rol in het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zij dragen het risico voor werkgevers en zetten via preventie en re-integratie in op een spoedige werkhervatting van de werknemer. Uit onderzoek van het ministerie van SZW uit 2015 is gebleken dat werkgevers met een private verzuimverzekering significant minder knelpunten ervaren rondom de loondoorbetalingsplicht, dan werkgevers zonder verzekering.


Was dit artikel nuttig?