Skip to Content

Verbond wil focus op arbeidsongeschiktheidsstelsel dat beter uitvoerbaar en meer activerend is

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het belang van werk kan niet overschat worden. Het is cruciaal dat mensen, als ze daartoe in staat zijn, meedoen op de arbeidsmarkt. Het stelsel van sociale zekerheid is daar idealiter op ingericht: ‘arbeidsparticipatie waar mogelijk en inkomensondersteuning waar nodig’. Om arbeidsparticipatie te stimuleren is een activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel nodig. Beleidsadviseur sociale zekerheid Daan Schmitz licht toe waarom het Verbond een positie inneemt over dit stelsel en wat de kern van dit standpunt is.

Waarom heeft het Verbond een position paper gemaakt?

“De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een onafhankelijke commissie gevraagd te adviseren over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Met dit paper doen we als verzekeringssector voorstellen om het huidige stelsel te verbeteren.”

Wat is de rol van verzekeraars in het arbeidsongeschiktheidsstelsel?

“Inkomensverzekeraars spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de sociale zekerheid in Nederland. Zij bieden verzekeringen aan om het inkomensrisico door ziekte en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Ook helpen ze werkgevers en werknemers met preventie en snelle re-integratie.”

"We moeten voorkomen dat mensen langs de kant komen te staan."

Tot slot. Wat zijn de belangrijkste verbetervoorstellen?

“De ambitie van de overheid om een vrij hoog niveau van inkomensbescherming te combineren met effectieve prikkels om het beroep op deze regelingen te voorkomen, leidt tot een stelsel dat weliswaar effectief is, maar ook als complex en op onderdelen hard en lastig uitvoerbaar wordt ervaren. De huidige krappe arbeidsmarkt vraagt om het versterken van de activerende werking van het stelsel, maar ook om verbetering van de uitvoerbaarheid en meer aandacht voor de menselijke maat. We moeten voorkomen dat mensen langs de kant komen te staan. We stellen daarom voor om het stelsel nog meer activerend te maken. Dat betekent onder andere het verder stimuleren van preventie en re-integratie. Hierbij zou ook beter gekeken kunnen worden naar de re-integratiekansen bij een nieuwe werknemer. Daarnaast zou de samenwerking tussen de arbeidsgerelateerde en reguliere zorg verbeterd kunnen worden en zou er binnen de arbeidsgerelateerde zorg nagedacht kunnen over het verdelen van taken onder verschillende arboprofessionals.”

Lees hier het position paper over het arbeidsongeschiktheidsstelsel. 


Was dit nuttig?