Adfiz onderzoekt arbeidsongeschiktheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De productvoorwaarden van arbeidsongeschikheidsverzekeringen zijn verhelderd en verbeterd. En het merendeel van de verzekeraars heeft zijn voorwaarden ook daadwerkelijk gewijzigd. Dat blijkt uit het derde Clarus-onderzoek naar AOV’s, dat tijdens de Adfiz Clusterbijeenkomst vorige week in Friesland is gepresenteerd.

 Adfiz is in 2011 gestart met het toetsen van AOV’s op cruciale productkenmerken. In de praktijk is, volgens Adfiz, te vaak discussie over de werkelijke betekenis van de polisvoorwaarden, terwijl “het financiële belang van een AOV-polis zo groot is dat vooraf helder moet zijn welke dekking de verzekering biedt”.
In totaal zijn 113 polissen van veertien verzekeraars en vier gevolmachtigden aan een onderzoek onderworpen. In vergelijking met de twee eerdere onderzoeken (Clarus 1.0 en 2.0) blijkt nu dat de productvoorwaarden beter zijn geworden én dat verzekeraars deze voorwaarden ook hebben gewijzigd. Daar komt nog bij dat in het jongste onderzoek de voorwaarden van zowel nieuwe als lopende polissen zijn getoetst.

Verbeteren
Tot zover het goede nieuws, want in het onderzoek worden ook nog verbeterpunten opgesomd. Zo toont het onderzoek aan dat het recht op herbeoordeling niet altijd duidelijk of goed geregeld is. En gezien de impact van het product noemt Adfiz het “onwenselijk” als consumenten geen andere mogelijkheid hebben om een beslissing van de verzekeraar ter discussie te stellen dan een klacht bij het Kifid of een juridische procedure.
Het Verbond wijst in een reactie echter op de brochure 'Arbeidsongeschikt, wat nu?', waarin kort en bondig het recht op herbeoordeling wordt beschreven.
 
De uitkomsten van het Clarus-onderzoek zijn online beschikbaar voor Adfiz-leden, maar kunnen ook worden ingezien door abonnees op Poliskraker.nl.


Was dit artikel nuttig?