Regeerakkoord als goede basis

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
12-10-2017

“Natuurlijk blijft er nog wel wat te wensen over, maar per saldo vormt het regeerakkoord een prima basis.” Dat is de eerste reactie van algemeen directeur Richard Weurding op de plannen van ‘Rutte III’.

“De nieuwe regering heeft ambitieuze plannen neergelegd die passen bij de uitdagingen waar we als land voor staan.” Weurding denkt daarbij vooral aan grote thema’s als veiligheid, pensioen en de arbeidsmarkt. “Uiteraard zijn die thema’s voor ons werk van groot belang, maar dat geldt ook voor de aanpak van het fiscale domein. Ook daar ontvouwt het kabinet grote plannen die uitermate belangrijk zijn voor burgers, het bedrijfsleven en voor onze sector.”

Arbeidsmarkt
Iets kritischer is Weurding als het gaat over de plannen voor de arbeidsmarkt. “Wij hadden met name op het gebied van de loondoorbetaling graag gezien dat sociale partners tot een akkoord waren gekomen. In de plannen die er nu liggen, zien wij niet dé oplossing voor het mkb. Sterker nog, wij denken dat het niet goedkoper, maar wel complexer wordt. In die zin zetten wij ook wat vraagtekens bij de plannen voor de WGA.”

Pensioen
Positiever is Weurding over de ideeën die er liggen voor de pensioenmarkt. “We kunnen niet anders concluderen dan dat het kabinet serieus voortgang wil boeken met het pensioenstelsel. Ik vind het goed dat ook de sociale partners daarbij worden aangehaakt. Uiteindelijk zijn zij straks, als het op de implementatie aankomt, hard nodig. Er moet nu echt worden doorgepakt en het moet niet te complex worden. Het kabinet kan wat dat betreft op onze steun rekenen.”

Veiligheid
Ronduit lovend is hij over de veiligheidsparagraaf in het regeerakkoord. “Ik ben er vooral trots op dat het kabinet ‘ons’ manifest Verkeersveiligheid gaat realiseren. Samen met het SWOV, VVN, de ANWB en nog dertig andere partijen hebben wij er hard aan getrokken. Uiteraard is the proof in the pudding hoe concreet dit verder wordt uitgewerkt. Er zijn zaken die echt heel hard moeten worden aangepakt. Op basis van onderzoek van het SWOV is er een vijf speerpuntenplan gemaakt. Dat is heel concreet en leent zich voor invoering in de praktijk. Ik heb het dan over het aanpassen en vernieuwen van infrastructuur, over de aanpak van afleiding (mobieltjes op de fiets en appen achter het stuur), een scherpe handhaving, data-analyses en innovatie en technologie. Het zou mooi zijn als het nieuwe kabinet stappen zet op weg naar een veiliger verkeer en de stijging van verkeersslachtoffers weer weet te keren.”

Zzp’ers
Tot slot merkt Weurding op dat het kabinet “met ons in gesprek wil over de verzekerbaarheid van de zzp’ers”. Een zeer belangrijk thema wat hem betreft. “Wij gaan het gesprek graag aan om samen te werken aan een verdere verbetering als het gaat om toegankelijkheid en productvormen van de zzp-markt. Wij hebben vertrouwen in de toekomst.”


Was dit artikel nuttig?