Samen werken aan hogere verzekeringsgraad zzp'ers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-06-2015

De grote verscheidenheid aan werkzaamheden, inkomen en wensen van zelfstandigen vraagt om keuzevrijheid en ruime keuzemogelijkheden als het gaat om het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Zes zelfstandigenorganisaties komen in een gezamenlijk onderzoek onder hun leden terecht tot de conclusie dat de zzp’er behoefte heeft aan keuzevrijheid, en dat er weinig draagvlak is voor een ‘one size fits all’ oplossing als een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op dit vandaag gepubliceerde onderzoek.

Verzekeraars bieden een breed scala aan verzekeringsoplossingen voor zelfstandigen. Zo kent de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verschillende productvariabelen waarmee zelfstandigen de voorwaarden, en daarmee ook de prijs van de individuele verzekering kunnen wijzigen. De meeste verzekeraars bieden (aangepaste) verzekeringen met een beperktere dekking. Dit soort verzekeringen is goedkoper dan een reguliere AOV. Soms kan de dekking op een later moment ook worden uitgebreid. Ook zijn er verzekeringen beschikbaar die alleen ongevallen dekken.
 
Zelfstandigen die zich niet verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico hebben daar vaak een goede reden voor. Niet iedere zelfstandige heeft bijvoorbeeld een verzekering nodig, omdat het inkomen uit de onderneming te laag is of omdat er andere inkomstenbronnen zijn. De zelfstandige heeft bijvoorbeeld nog inkomsten uit loondienst, of de partner verdient genoeg. Het onderzoek van de zelfstandigenorganisaties laat zien dat 34 procent van de niet-verzekerde zelfstandigen heeft laten weten dat zij geen verzekering nodig hebben omdat zij zekerheid ontlenen aan andere bronnen. Deze groep moet, vindt het Verbond, geen verzekering worden opgedrongen.
 
Er is niettemin aanleiding om te onderzoeken op welke wijze de verzekeringsgraad kan worden verhoogd. Het Verbond van Verzekeraars erkent dat zelfstandigen het brede productaanbod als complex kunnen ervaren en dat dit kan leiden tot uitstelgedrag. Het kan er zelfs voor zorgen dat ze geen keuze maken, terwijl er waarschijnlijk wel behoefte is aan een verzekering. Het Verbond wil daarom graag samen met zelfstandigenorganisaties nadenken over hoe zelfstandigen kunnen worden geholpen bij het kiezen van een passende arbeidsongeschiktheidsdekking. Bijvoorbeeld door het versimpelen en standaardiseren van productinformatie en/of de informatiemomenten. Het Verbond werkt momenteel al aan de introductie van een sectorbrede ‘Verzekeringskaart’ voor alle consumentenverzekeringen waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar pakt de handschoen graag verder op.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie:
Paul Koopman, telefoon 070 - 3338698, 06 - 53725923


Was dit artikel nuttig?