Skip to Content

Op weg naar de Verzuim-ontzorgverzekering (3)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Er komt een nieuwe Verzuim-ontzorgverzekering die kleine werkgevers moet ontzorgen als zij te maken krijgen met ziek personeel. Anneloes Goossens (MKB-Nederland) hoopt vooral dat dit nieuwe product leidt tot een betere re-integratie. In dit derde deel van de Op weg naar-serie benadrukt zij echter wel dat 'the proof of the pudding is in the eating'.

Goossens maakt van haar hart geen moordkuil. De insteek van de lobby van MKB-Nederland was vanaf het allereerste moment helder. De loondoorbetaling bij ziekte moest duidelijker, makkelijker en goedkoper worden voor kleine ondernemers. Dat lijkt te zijn gelukt met de nieuwe Verzuim-ontzorgverzekering die vanaf 1 januari door minstens zes verzekeraars wordt aangeboden.

Waarom een Verzuim-ontzorgverzekering?
Op 1 januari is het zover. Dan brengen verzekeraars de Verzuim-ontzorgverzekering op de markt. Dit nieuwe product moet vooral het midden- en kleinbedrijf ontzorgen in zijn loondoorbetalingsplicht. De belangrijkste elementen van deze nieuwe verzekering zijn vastgelegd in een convenant dat MKB Nederland, het ministerie van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars hebben opgesteld en ondertekend.
In de aanloop naar 1-1-2020 publiceren wij steeds de visie van een van de hoofdrolspelers in dit traject. In dit derde deel gaat Anneloes Goossens, Beleidssecretaris Sociale Zaken bij VNO-NCW MKB-Nederland, vooral in op de voordelen voor de kleine ondernemer.

Zijn jullie tevreden met de Verzuim-ontzorgverzekering?

“Zeker. Voor ons maakt deze verzekering weliswaar deel uit van een groter geheel aan wetgeving, maar een belangrijk aspect is dat ondernemers min of meer gestimuleerd worden om zich opnieuw in de materie te verdiepen. Dat is ook onze boodschap: verdiep je erin en maak een bewuste keuze. Ons doel is niet dat iedere kleine ondernemer de verzekering straks afsluit, maar wel dat hij nagaat of het wat voor hem is. Stof tot nadenken dus.”

Onder het motto ‘Beter geregeld’ starten jullie volgende maand samen met het ministerie van SZW zelfs een voorlichtingscampagne?

“En dat is nodig ook. Met name voor een kleine ondernemer die weinig of geen verzuim heeft, kan het een eyeopener zijn. In de praktijk staat hij nu wel eens voor een voldongen feit als er iemand uitvalt. Dan blijkt ‘ineens’ dat hij extra dingen moet doen of meer moet betalen, omdat dat jaren geleden zo is afgesproken. Daar willen we ondernemers graag op wijzen. Verdiep je er nu in om later niet (onaangenaam) verrast te worden.”

Anneloes Goossens (MKB-Nederland)

Wat vinden jullie van de verzekering zelf?

“De focus ligt op dienstverlening en dat is vooral voor kleine ondernemers fijn. Wij hopen dat er nu eerst ervaring wordt opgedaan met het casemanagement in dit product, maar dat het navolging krijgt in andere loondoorbetalingsproducten.”

Met welk doel?

“Van de drie doelen die wij hebben – goedkoper, makkelijker en duidelijker – kun je stellen dat iedereen het altijd graag goedkoper wil. Om de loondoorbetaling niet alleen micro, maar vooral ook macro goedkoper te krijgen, is volgens ons meer focus op dienstverlening nodig. Wij hopen dat de re-integratiemarkt in zijn geheel een kwaliteitsimpuls krijgt. Met als uiteindelijke doel dat het verzuim in ons land afneemt.”

Krijgen jullie al reacties van leden? Wat verwachten zij van deze nieuwe markt?

“We hebben geen enquête gehouden, maar we krijgen wel de nodige vragen binnen. Bijvoorbeeld of er straks voldoende aanbod is? En hoe het zit met de premiestabiliteit: moet ik toch meer premie betalen als het misgaat, terwijl ik er niks aan kan doen? En een van de belangrijkste vragen is of ze, bij langdurig verzuim, echt ontzorgd worden. Uiteraard zullen wij daar straks op gaan letten, want hoewel alle tekenen tot nu toe gunstig zijn, is the proof of pudding in the eating.”

In het vierde – en laatste deel – komt de markt zelf aan bod. Hoe gaan verzekeraars ervoor zorgen dat de kleine ondernemer wordt ontzorgd?


Was dit nuttig?