Skip to Content

Op weg naar de Verzuim-ontzorgverzekering (2)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Er komt een nieuwe Verzuim-ontzorgverzekering die (kleine) werkgevers ontzorgt als zij te maken krijgen met ziek personeel. In dat nieuwe product is een hoofdrol weggelegd voor de casemanager. In dit tweede deel van de Op weg naar-serie geeft OVAL-directeur Petra van de Goorbergh onder meer antwoord op de vraag wat de rol van die casemanager inhoudt.

Waarom een Verzuim-ontzorgverzekering?

Op 1 januari is het zover. Dan brengen verzekeraars de Verzuim-ontzorgverzekering op de markt. Dit nieuwe product moet vooral het mkb ontzorgen in zijn loondoorbetalingsplicht. De belangrijkste elementen van deze nieuwe verzekering zijn vastgelegd in een convenant dat MKB Nederland, het ministerie van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars hebben opgesteld en ondertekend.
In de aanloop naar 1-1-2020 publiceren wij steeds de visie van een van de hoofdrolspelers in dit traject. In dit tweede deel gaat OVAL-directeur Petra van de Goorbergh vooral in op de (regie)rol van de casemanager.
Het eerste deel, waarin beleidsadviseur Antoine Reijnders over het hoe en waarom aan het woord komt, is hier terug te vinden.

Wat vind jij van de Verzuim-ontzorgverzekering?

“Ik ben er blij mee. In eerste instantie zijn er allerlei wilde plannen voorbijgekomen om de periode van loondoorbetaling te verkorten. Bijvoorbeeld naar een jaar, een half jaar of zelfs zes weken. Wij vonden meteen dat verkorting geen oplossing zou bieden en hebben ervoor gepleit te kijken naar wat er niet goed ging en dat te verbeteren. Dat is gebeurd. Wij zijn blij met het product dat er nu ligt.”

Alleen maar voordelen?

“Vanuit de mkb’er wel. Hij koopt straks een totaalpakket en uiteraard moet het product zich in de praktijk nog bewijzen, maar de voortekenen zijn goed. Een kleine werkgever krijgt de loonkosten van een zieke werknemer vergoed en hoewel hij zelf verantwoordelijk blijft voor het voorkomen van verzuim en het voeren van een goed arbobeleid, is één aanspreekpunt wel zo prettig.”

OVAL-directeur Petra van de Goorbergh

 Is het vooral handig dat de casemanager zo’n cruciale rol krijgt?

“Dat denk ik wel. Het casemanagement is ook niet nieuw. De dienstverlening wordt al langer aangeboden. Het nieuwe in deze verzekering is dat de casemanager in een regierol wordt geplaatst. Hij wordt de procesregisseur die het hele (ziekte)proces gaat begeleiden en aanspreekpunt is voor werkgever, werknemer en andere betrokken partijen. En natuurlijk is het best spannend wat een casemanager wel en niet mag. Daarom hebben wij samen met het Verbond van Verzekeraars een Werkwijzer Casemanagement gemaakt, die als een instructie voor de casemanager en als hulpmiddel voor werkgever en werknemer kan dienen. Overigens starten er binnenkort communicatiecampagnes van SZW en VNO-NCW, zodat duidelijk(er) wordt wat je wel en niet mag verwachten van een casemanager.”

Goed verwachtingsmanagement is belangrijk?

“Zeker. Werkgevers verwachten dat straks alles voor hen wordt opgelost, dus goede communicatie wordt cruciaal. Wat mag een werkgever wel en wat niet verwachten. In het begin zijn VNO-NCW, het ministerie en het Verbond aan zet om een campagne te voeren, maar uiteindelijk is het de taak voor verzekeraars om goede voorlichting over hun producten te geven.”

Jij bent optimistisch gestemd over de nieuwe verzekering?

“Wij zijn blij dat verzekeraars goed hebben nagedacht over het product en met welke partijen ze in zee willen. De verzekeraars die het product willen aanbieden, hebben er voor gekozen met een beperkt aantal arbodiensten te gaan werken. Dat is eerlijk gezegd wel een zorgpunt. Een werkgever kan nu een goede samenwerking hebben met een arbodienst, die straks niet meer mee mag doen in het nieuwe verzuimcontract. Het is fijn dat verzekeraars hebben gekozen voor gecertificeerde partijen, maar de keuze is nu wel beperkt.”

Te beperkt?

“Houd het er maar op dat het een zorgpunt is dat wij monitoren. Het is vooral cruciaal dat de Verzuim-ontzorgverzekering zijn werk kan doen en werkgevers het product gaan afnemen. Anders krijgen we de discussie over loondoorbetaling weer keihard terug en dat zou zonde zijn. Wetten als de loondoorbetaling naar twee jaar en de Verbetering Poortwachter hebben hun nut inmiddels wel bewezen. Ze hebben geleid tot een daling van het verzuim. In die zin zou ik willen zeggen: behoud het goede en verbeter wat niet werkt. De Verzuim-ontzorgverzekering is een oplossing.”

Of het mkb ook tevreden is, leest u over twee weken in het derde deel van deze serie ‘Op weg naar de Verzuim-ontzorgverzekering’.

Was dit nuttig?