Skip to Content

Op weg naar de Verzuim-ontzorgverzekering (1)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

“De Verzuim-ontzorgverzekering heeft als doel om (kleine) werkgevers te ontzorgen bij de uitvoering van hun wettelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast geldt dat die werkgevers niet verrast mogen worden door grote schommelingen in de premie of in de apart af te sluiten dienstverlening.” Dat zei beleidsadviseur Antoine Reijnders van het Verbond afgelopen week voor een volle zaal met inkomensadviseurs.

Reijnders, die zijn bijdrage de titel ‘Op weg naar de Verzuim-ontzorgverzekering’ had gegeven, mocht het spits afbijten tijdens het seminar van de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs (NVIA). Hij benadrukte meteen aan het begin dat de Verzuim-ontzorgverzekering “een vrijwillige verzekering betreft die gewoon naast bestaande producten in de schappen wordt gezet”.

Waarom een Verzuim-ontzorgverzekering?

Op 1 januari is het zover. Dan brengen verzekeraars de Verzuim-ontzorgverzekering op de markt. Dit nieuwe product moet vooral het mkb ontlasten en, zoals de naam al doet vermoeden, ontzorgen in zijn loondoorbetalingsplicht. De belangrijkste elementen van deze nieuwe verzekering zijn vastgelegd in een convenant dat MKB Nederland, het ministerie van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars hebben opgesteld en ondertekend.
In de aanloop naar 1-1-2020 publiceren wij steeds de visie van een van de hoofdrolspelers in dit traject. In dit eerste deel gaat Antoine Reijnders vooral in op nut en noodzaak van de verzekering.

Hoe zit het ook alweer?

En hoewel de zaal vooral bestond uit deskundigen op het gebied van verzuim en re-integratie ging  Reijnders nog even kort in op de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe product. “Verzuim is voor kleine werkgevers niet alleen een financieel risico, maar ook een kopzorg. Je zal maar een slagerij hebben en een van je vijf medewerkers met een hartkwaal zien uitvallen. Daarom zijn we best trots op het convenant, dat bestaat uit een gezamenlijke aanpak die ervoor zorgt dat het voor die slager of bakker eenvoudiger, duidelijker en goedkoper wordt om het verzuim en de re-integratie van zijn personeel te regelen.”

Ontzorgen

De belangrijkste elementen van de Verzuim-ontzorgverzekering die vanaf volgend jaar op de markt te koop is, hebben dan ook allemaal te maken met het ontzorgen van de werkgever. Reijnders: “De verzekering is bijvoorbeeld poortwachterproof. Zowel het eerste als het tweede spoor re-integratie is inbegrepen. Daarnaast stuurt de verzekeraar op verzuimbeleid en wordt de arbo- en re-integratiedienstverlening door een professionele en gecertificeerde partij gedaan. Tot slot wordt het effect van het eigen verzuim op de premie gemaximeerd.”

Casemanager

Een centrale rol in de nieuwe Verzuim-ontzorgverzekering is weggelegd voor de zogenoemde casemanager die geregistreerd moet staan in een beroepsregister of in dienst is van een gecertificeerde arbodienst dan wel verzekeraar. Naast het ontzorgen van de werkgever zal deze casemanager ook de werknemer ondersteunen. “De casemanager is letterlijk de spin in het web, die afstemt met de bedrijfsarts en andere professionals, maar ook de case coördineert richting verzekeraars.”

Juist omdat de rol van de casemanager zo belangrijk is, gaan we daar in het tweede deel van deze serie ‘Op weg naar de Verzuim-ontzorgverzekering’ dieper op in. Dat tweede deel verschijnt op 12 september, onder meer in de nieuwsbrief van het Verbond van Verzekeraars.


Was dit nuttig?