Verzekeraars verbinden zich aan maatregelen loondoorbetaling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
20-12-2018

Verzuimverzekeraars zien goede mogelijkheden om werkgevers in het midden-en kleinbedrijf te ontzorgen bij hun verantwoordelijkheid voor ziek personeel. Samen met MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken is een aanpak overeengekomen die tot doel heeft werkgevers te ontlasten en het beleid ten aanzien van preventie en re-integratie verder te professionaliseren.

Dat stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars, die samen met bestuurslid David Knibbe (CEO Nationale Nederlanden) vanochtend op het ministerie van Sociale Zaken een convenant loondoorbetaling MKB ondertekende. “Verzuim is voor kleine werkgevers die daar weinig ervaring mee hebben niet alleen een financieel risico maar ook een kopzorg. We kiezen gezamenlijk voor een aanpak die ervoor moet zorgen dat het voor kleine werkgevers eenvoudiger, duidelijker en goedkoper wordt”, aldus Weurding.

Met de ondertekening van een convenant met MKB Nederland verbinden verzuimverzekeraars zich aan de ontwikkeling van de verzuim-ontzorgverzekering. Met het convenant spreken partijen minimumeisen af waaraan deze verzekering moet voldoen. Verzekeraars kunnen daarop intekenen en hebben de vrijheid het pakket nog verder uit te breiden. In de minimum-vereisten is onder meer vastgelegd op welke wijze de professionele dienstverlening die onderdeel is van de verzekering, wordt ingericht, maar ook over de mate waarin het eigen verzuim wordt meegewogen in de premie. De afspraken hebben als doel dat werkgevers optimaal ontzorgd worden in het geval ze onverhoopt te maken krijgen met langdurig ziek personeel.


Was dit artikel nuttig?