‘Convenant pensioenregelingen werkt goed’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
30-03-2017

Het convenant dat de Pensioenfederatie en het Verbond in 2013 afsloten over de dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen, blijkt goed te werken. In een evaluatie worden zowel de werking als het effect positief beoordeeld.

Het convenant is bedoeld om de rechten te beschermen van werknemers die van baan veranderen. Bij ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid lopen zij het risico om hun inkomensbescherming op grond van de pensioenregeling te verliezen.

In een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven Pensioenfederatie en Verbond dat uit de evaluatie is gebleken dat met het convenant wordt bereikt wat de betrokkenen bij de totstandkoming beoogden. De partijen stellen daarom voor het convenant ongewijzigd voort te zetten.

Wel voeren ze (in de vorm van een toevoeging van onderdeel 4.2) een kleine wijziging door in het achterliggende ‘Vraag & Antwoord’-document. Daarmee bieden ze handvatten bij de implementatie en uitleg van het convenant.


Was dit artikel nuttig?