Programma ondersteunt zzp’ers bij keuzeproces

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het ministerie van Sociale Zaken lanceert volgend jaar samen met het Verbond van Verzekeraars en andere stakeholders een bewustwordingsprogramma ‘Bevorderen keuzegedrag’ voor zzp’ers. Dit programma wil zelfstandigen zonder personeel wegwijs maken in het keuzeproces voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov).

Volgens Verbondsdirecteur Harold Herbert heeft ongeveer de helft van de zzp’ers behoefte aan een verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico, maar schuiven veel zelfstandigen die keuze voor zich uit. Uit rondetafelgesprekken die het Verbond met zelfstandigenorganisaties en andere stakeholders heeft gehouden, blijkt volgens Herbert dat daar uiteenlopende redenen voor zijn. “Het eigen risico wordt vaak onderschat, of iemand heeft geen goed beeld van de ruime keuzemogelijkheden. De perceptie is dat deze verzekeringen erg duur zijn, maar lang niet iedereen weet dat je de prijs zelf kunt beïnvloeden en dat de premie aftrekbaar is.”
Koolmees liet deze week de Tweede Kamer weten dat hij met het Verbond en andere relevante stakeholders het versterken van het inzicht en het handelingsvermogen van zelfstandigen via een gericht programma wil ondersteunen om zo de verzekeringsgraad te verbeteren. Met een besluit over het al dan invoeren van een verzekeringsplicht wil Koolmees wachten op een advies van een commissie die de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in een breder perspectief bekijkt.

Hobbezak
Het Verbond is volgens Herbert geen voorstander van een verzekeringsplicht, omdat daarmee zzp’ers de vrijheid verliezen om een product te kiezen dat aansluit bij hun behoeften. “Wij geloven er niet in om alle zelfstandige ondernemers in dezelfde hobbezak te hijsen waaraan voor iedereen hetzelfde prijskaartje hangt. Die situatie hadden we toen er nog een verzekeringsplicht was - de WAZ - en daar was destijds niemand gelukkig mee. Onderaan de streep dring je mensen een verzekering op waar ze niet altijd behoefte aan hebben tegen een prijs die nooit goed is: of te hoog, of te laag.”
Koolmees heeft de Kamer ook laten weten dat hij samen met het Verbond en andere stakeholders, wil spreken over mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van zzp’ers in zware beroepen te verbeteren. Het Verbond ziet kansen om zzp’ers en de sectoren waarin ze werkzaam zijn, ook op dit terrein te ondersteunen. Herbert: “Hier zit echt een knelpunt. We staan met andere partijen zoals opleidingsinstituten, ketenpartners en reïntegratiebedrijven voor de opgave om ervoor te zorgen dat mensen ook in zware beroepen als de bouw gezond aan het werk kunnen blijven, of tijdig kunnen omscholen naar minder belastend werk. Dan verbetert ook de verzekerbaarheid en werk je maatschappelijk gezien aan de goede kant van de streep. Je ziet dat verzekeraars met nieuwe producten daar nu al op voorsorteren. Maar juist met een gezamenlijke inspanning kunnen we hier verder komen.”


Was dit artikel nuttig?