AMvB uitwisselen gegevens werknemer tussen werkgever en verzekeraar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-12-2018

Per 1 januari 2019 wordt een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) van kracht die bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken voor het verzekeren van ziekte-en arbeidsongeschiktheidsrisico. Het Verbond heeft op diverse momenten overlegd met het ministerie over de totstandkoming van deze AMvB.

In 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat een solide wettelijke basis ontbreekt voor het uitwisselen van gegevens over de werknemer tussen werkgever en verzekeraar. Het Ministerie van SZW heeft dit opgepakt door per AMvB vast te leggen welke gegevens de verzekeraar bij de werkgever mag opvragen in de precontractuele en contractuele fase. Het Verbond van Verzekeraars heeft met het ministerie overlegd over de vraag welke gegevens noodzakelijk en proportioneel zijn voor de verzekeraar om op te vragen.

Op 13 december is de wijziging van het Besluit SUWI in de Staatscourant vermeld. Artikel 5.18a wordt toegevoegd dat de gegevensverstrekking door werkgevers regelt voor verzekeringen over ziekte en arbeidsongeschiktheid. In het artikel staat nauwkeurig beschreven welke gegevens van de werknemer de werkgever met de verzekeraar mag delen in de precontractuele en contractuele fase. De fase van re-integratie valt buiten de scope van deze AMvB. De AMvB heeft betrekking op het afdekken van het risico voor de werkgever van de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte, zijn keuze voor eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet, zijn keuze voor ERD voor de WGA en bovenwettelijke aanvullingen op de WIA-uitkering.

 

 

 


Was dit artikel nuttig?