Premiebeleid verzuimverzekeringen transparanter

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-06-2016

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten om te voorkomen dat kleine en middelgrote werkgevers geconfronteerd worden met onverwachte premiestijgingen bij een ziektegeval. In het convenant is vastgelegd dat deze werkgevers in de offertefase duidelijk geïnformeerd worden over de gehanteerde premiemethodiek en de factoren die daarop van invloed zijn.

Het convenant is vandaag ondertekend door minister Asscher, algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond en Jos Baeten (CEO a.s.r.), namens het bestuur van de branchevereniging. “Dit convenant biedt meer transparantie en betere voorlichting, waardoor werkgevers een beter inzicht en reëler verwachtingspatroon van onze dienstverlening en verzuimproducten krijgen”, stelde Richard Weurding vast bij de ondertekening.
Volgens minister Lodewijk Asscher zorgt het convenant voor meer transparantie, waardoor werkgevers bewuster en geïnformeerder voor een verzuimverzekering kunnen kiezen en niet langer te maken zullen krijgen met onverwachte premiefluctuaties. De afspraken worden uitgewerkt in bindende zelfregulering die per 1 januari van kracht wordt voor leden van het Verbond.

Met name kleine en middelgrote werkgevers verzekeren zich tegen de loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering. Kleine werkgevers krijgen in de praktijk gemiddeld genomen echter zelden te maken met langdurig zieke werknemers. Dit betekent ook dat zij beperkte expertise opdoen in het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Voor het overgrote deel sluiten werkgevers daarom brede ‘ontzorgende’ polissen waarbij ook dienstverlening en advies is inbegrepen.
In sommige gevallen is de premie voor een verzuimverzekering grotendeels gebaseerd op het eigen schadeverleden. Dat heeft tot gevolg dat de premie kan dalen als over een langere periode geen uitkeringen worden gedaan. Maar de schaduwzijde is dat langdurige uitval van een werknemer in een klein bedrijf vervolgens kan zorgen voor een onverwacht grote premiestijging. Een verzekering waarbij de premie gebaseerd is op een combinatie van factoren, waaronder bijvoorbeeld sectorale gegevens, heeft gemiddeld genomen een stabieler premieverloop.

Het is volgens minister Asscher en het Verbond van groot belang dat werkgevers bij het sluiten van een verzuimverzekering de belangrijkste eigenschappen goed voor ogen hebben. Door vooraf inzicht te hebben in de wijze van premiestelling en factoren die van invloed zijn op de premie, bijvoorbeeld de invloed van langdurig verzuim, kunnen werkgevers een meer bewuste keuze maken, en waar mogelijk factoren beïnvloeden. Ook de onlangs geïntroduceerde verzekeringskaarten helpen bij het vergroten van het inzicht.

Ter achtergrond
Het ministerie van SZW heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de knelpunten die werkgevers ervaren op het gebied van loondoorbetaling en naar de verzekeringsmarkt voor verzuim . In deze onderzoeken kwam onder meer naar voren dat iedere werkgever zich zonder problemen kan verzekeren en dat er sprake is van een goed functionerende en concurrerende markt. Een overgrote meerderheid van de verzekerde bedrijven geeft weer dat de verzekering aan hun behoeften tegemoet komt (91 procent). Uit het onderzoek blijkt verder dat verzekerde bedrijven significant vaker maatregelen nemen bij ziekmelding dan niet verzekerde bedrijven en dat zij minder vaak knelpunten ervaren bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden.


Was dit artikel nuttig?