Minder werkgeverslasten bij behoud effectief stelsel voor verzuim

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-05-2015

Het is goed mogelijk de werkgeverslasten ten aanzien van verzuim terug te dringen, met behoud van bewezen succesvolle elementen in het huidige stelsel. Het terugdringen van de loondoorbetalingsplicht van twee naar een jaar heeft echter een averechts effect: het verzuim loopt op en werkgevers krijgen uiteindelijk een hogere rekening gepresenteerd. Dat is slecht voor de bv Nederland, ook omdat hierdoor mensen onnodig langs de kant komen te staan.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van de discussie gisteren in de Tweede Kamer over het verzuimbeleid en het pleidooi van MKB Nederland om de loondoorbetaling te bekorten evenals een andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim. Zo zouden werknemers zich zelf moeten verzekeren voor verzuim dat niet zijn oorzaak op de werkvloer heeft.

Voorstellen
Het Verbond heeft een aantal voorstellen ontwikkeld, die de werkgevers helpen bij de door hen ervaren knelpunten, zonder daarbij de succesvolle elementen uit het stelsel te ondergraven. "In het belang van Nederland moeten we zuinig zijn op ons verzuimbeleid, want dit heeft het ziekteverzuim in Nederland bijna gehalveerd en gezorgd voor een spectaculaire afname van werknemers die de arbeidsongeschiktheidsregeling instromen", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. Bovendien kunnen werkgevers zich op maat verzekeren tegen het verzuimrisico.
 
Enkele voorstellen die het Verbond graag inbrengt in de discussie:

  • Minder bovenwettelijke aanvullingen op het loon in de eerste twee jaar ziekte. Daarvoor hebben werkgevers zelf de sleutel in handen.
  • Evaluatie van de wet poortwachter met een onderzoek naar de mogelijkheden om re-integratie effectiever in te richten en waarbij de bijbehorende verantwoordelijkheden minder belastend zijn voor werkgevers.
  • Herverdeling van verantwoordelijkheden binnen de verzuimperiode waardoor de werknemer meer verantwoordelijkheid krijgt voor zijn gezondheid. Bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid van re-integratie 2de spoor over te dragen naar de werknemer.
  • Een meer transparant beoordelingskader van het UWV en hiermee een rechtvaardiger toepassing van loonsancties bij de WIA beoordeling na 104 weken.
  • Verbetering van de (digitale) ondersteuning van werkgevers die met uitval te maken krijgen.
     

Het Verbond is evenals minister Asscher geen voorstander van het maken van een onderscheid tussen ziekte die zijn oorzaak vindt in het werk en uitval ten gevolge van privéomstandigheden.
Ziekte die niet met het werk te maken zou dan voor risico van de werknemer komen die zich daarvoor kan verzekeren. Het Verbond vreest een juridisch mijnenveld waar vooral advocaten van profiteren.


Was dit artikel nuttig?