Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

"Ook brede coalitie moet hervormingen doorzetten"

16-03-2017

Het vormen van een nieuwe regering zal vanwege het verder versplinterde politieke landschap vermoedelijk niet eenvoudig zijn. Maar ook een brede coalitie met meer dan drie partijen moet de komende regeerperiode noodzakelijke hervormingen doorzetten. Met name het pensioenstelsel is dringend toe aan een revisie. Het kabinet moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de verkiezingsuitslag van 15 maart.

Het pensioenstelsel loopt volgens het Verbond inmiddels te ver achter op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de sterk toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de opkomst en het verdwijnen van complete sectoren. Door de toegenomen onzekerheid bij deelnemers over hoeveel pensioen ze tegemoet kunnen zien, erodeert het draagvlak voor een stelsel dat gebaseerd is op anonieme buffers. Het antwoord ligt volgens het Verbond in een pensioen dat persoonlijk, eenvoudig en transparant is, maar wel met behoud van uitlegbare solidariteit. 

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verdient eveneens aandacht. Er zijn terechte maatschappelijke zorgen over de toenemende verdringing van vast werk door zzp’ers zonder goede sociale bescherming en over langdurige verplichtingen voor werkgevers vis-à-vis ziek personeel. Bij hervormingen op deze terreinen moet er volgens het Verbond wel voor gewaakt worden dat goede preventie en re-integratie mogelijk blijven en de keuzevrijheid van zelfstandigen niet te zeer wordt ingeperkt.

Veiligheid
Tot slot steunt het Verbond het brede politieke en maatschappelijke pleidooi om meer te investeren in veiligheid. Het verbeteren van verkeersveiligheid moet een prioriteit voor het komende kabinet worden, bij voorkeur via een Deltaplan, met steun partijen als SWOV, Veilig Verkeer Nederland en ANWB. Tegelijkertijd is het zaak de veiligheidsketen te versterken, via meer blauw op straat en blijvende inzet op preventie.

 


Was dit artikel nuttig?