Rapport evaluatie IMVO-convenanten beschikbaar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-07-2020

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het evaluatieonderzoek over de IMVO-convenanten naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het onderzoek, uitgevoerd door het Koninklijke Instituut voor de Tropen (KIT) in opdracht van de minister, is te lezen hoe het ervoor staat met de verschillende IMVO-convenanten van de sectoren, waaronder het Verzekeringsconvenant. Het rapport is een belangrijk onderdeel voor de evaluatie van de minister van het Nederlandse IMVO-beleid.

Momentopname

In een Kamerbrief ligt de minister het rapport toe en somt de 14 aanbevelingen van het KIT op. Daarnaast is het een momentopname in hoeverre de convenanten als succesvol zijn te bestempelen. Het KIT constateert alleen substantiële voortgang bij de convenanten Textiel en Banken. Dit zijn tegelijkertijd de langstlopende convenanten. Voor een aantal recent afgesloten convenanten, waaronder het convenant voor de verzekeringssector, kan de minister nog geen conclusies trekken omdat er te weinig data voorhanden is. Momenteel is een eerste (basis)monitoring inzichtelijk en deze loopt door tot 2023. Wel springt het verzekeringsconvenant er zeer positief uit vanwege de hoge dekking van de sector: bijna 99% van het belegd vermogen van de verzekeringssector valt onder het convenant. Kortom: Eén op de drie bedrijven die onderdeel uitmaken van een convenant zijn verzekeringsmaatschappijen. Dit toont de grote betrokkenheid van het verzekeringsconvenant en de bereidheid van de sector om werk te maken van Internationaal Verantwoord Ondernemen.

14 aanbevelingen

In het rapport staan 14 aanbevelingen om de convenanten effectiever te maken. Deze aanbevelingen sluiten goed aan op de werkwijze binnen het IMVO-convenant voor de verzekeringssector. Denk hierbij aan effectieve monitoring en rapportage, het verbeteren van de interne transparantie over de voortgang door bedrijven en het gericht ondersteuning bieden.

Vervolgstappen

De resultaten vormen een belangrijke bouwsteen voor toekomstig IMVO-beleid. De Minister heeft een palet met opties voor IMVO-maatregelen opgesteld om het IMVO-beleid verder te verbeteren en vraagt de SER om advies over deze opties. De resultaten van het advies worden na de zomer verwacht. Het SER-advies wordt meegenomen in het uiteindelijke voorstel van de Minister over het toekomstig IMVO-beleid. In het najaar volgt een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp.


Was dit artikel nuttig?