Skip to Content

IMVO: op weg naar de finish! (4)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Nog een jaar en dan loopt het 'IMVO Convenant voor de verzekeringssector' af. De finish is in zicht, maar er moet nog wel het nodige gebeuren. In een serie artikelen over die weg naar de finish benadrukken Boudewijn van Uden (a.s.r.) en Pepijn Gerrits (Oxfam Novib) dit keer “dat er helemaal geen finish is”.

Pepijn Gerrits is directeur Programma’s bij Oxfam Novib en Boudewijn van Uden werkt als directeur Corporate Communicatie bij a.s.r. Samen vormden zij het sluitstuk van het IMVO-event dat eerder dit jaar bij het Verbond van Verzekeraars plaatsvond. Op de vraag Hoe maatschappelijk betrokken en duurzaam de financiële sector nou echt is?, bleken ze het opvallend genoeg behoorlijk met elkaar eens te zijn. Van Uden ziet naast een halfleeg glas vooral ook een halfvol glas staan. En Gerrits vindt dat het vijf voor twaalf is en roept verzekeraars op om nú in te stappen.

IMVO Convenant
Het IMVO Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector is in 2018 ondertekend. Naast het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland hebben ook diverse maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid hun handtekening gezet. Belangrijk doel is dat verzekeraars meer inzicht krijgen in de internationale (beleggings)keten en op die manier problemen als schendingen van mensenrechten, milieuschade en dierenleed zoveel mogelijk voorkomen of herstellen.
Het convenant loopt in juni 2023 af, maar uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat er nog een eindsprint nodig is om de diverse doelstellingen te halen. Reden voor de diverse convenantspartijen om de koppen bij elkaar te steken. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst bij het Verbond is het vizier gericht op nut en noodzaak, en zijn de nodige tips en trucs gedeeld.

In dit vierde en laatste deel van onze serie Op weg naar de finish! gaan Boudewijn van Uden en Pepijn Gerrits in op de vraag hoe maatschappelijk betrokken en duurzaam de financiële sector nu echt is?

Boot missen

Gerrits: “Laten we eens aftrappen met een vraag. Wie heeft er tegenwoordig nog een Nokia? Of brengt zijn foto’s naar de Hema om ze te laten afdrukken? Producten die HET ooit waren, zijn er niet meer. Er is te laat gereageerd en daardoor hebben de producenten de boot gemist. Tegen de financiële sector zou ik willen zeggen dat het nu de hoogste tijd is om in te stappen. De finish is namelijk helemaal geen finish, hooguit een tussenstop. Zorg dat je niet de volgende Nokia wordt.”

Pepijn Gerrits (Oxfam Novib): "Zorg dat je niet de volgende Nokia wordt"

Duurzame sector?

Van Uden: “De verzekeringssector is per definitie maatschappelijk betrokken. We staan middenin die maatschappij. De vraag is alleen wel op welke manier we dat doen. Doen we dat duurzaam of niet? In de afgelopen decennia is er veel gebeurd. Ik zie natuurlijk ook een halfleeg glas, maar ik zie vooral een halfvol glas. We maken meters, maar het kan op onderdelen sneller gaan. Dé uitdaging voor ons is om de stap te zetten van business én sustainability naar sustainable business. Daar zijn we nog niet, maar dat is wel de route die we moeten nemen.”

Intrinsieke motivatie

Van Uden: “Leuke stelling, dat wij ‘meedoen met IMVO, omdat het moet, maar de intrinsieke motivatie missen’. Het is wat het is, en dat is misschien per bedrijf verschillend, zou ik daarop willen antwoorden. Als verzekeraars maar meedoen, want ik ben het eens met Gerrits: er is geen finish. Overigens zie ik wel dat sustainable business steeds meer intrinsiek wordt in onze sector, hoewel ik me kan voorstellen dat niet alle verzekeraars alles tegelijk kunnen aanpakken, met alles wat er al op de sector afkomt. Daarom zou ik willen zeggen: maak keuzes en doe wat bij jou past.”

Boudewijn van Uden (a.s.r.): "Maak keuzes en doe wat bij jou past!"

Maak stappen

Gerrits: “Helemaal eens. Je kunt zeker als kleine verzekeraar niet alles tegelijk. Je móet dus keuzes maken, maar de vraag blijft wel hoe je dat vorm geeft en wat je laat zien. Maak die stap(pen), sta open voor uitwisseling en laat in ieder geval zien dat je graag wilt veranderen.”
“Leuk advies, focus op één thema, maar de Eerlijke Verzekeringswijzer verwacht toch echt dat we alles doen”, reageert een kleine(re) verzekeraar. “Wereldwijd behoren we tot de top, maar dat wordt niet altijd zo gevoeld.”

Eigen rol

Gerrits: “Iedere partij heeft zijn eigen rol. Het is onze rol om kritisch te zijn en verandering in gang te brengen, maar het is zeker niet onze doelstelling om jullie een twee op jullie rapport te geven. Wij willen zelf ook liever een zeven geven. En naast kritisch zijn, willen we ook graag met verzekeraars samenwerken om niet alleen beleid te verbeteren, maar ook concrete impact voor mensen en milieu te realiseren. Als iemand mij vraagt of verzekeraars betrokken zijn, dan zeg ik ‘ja’. We zitten hier niet voor niets met zijn allen. Maar als iemand vraagt of de financiële sector al duurzaam is, antwoord ik: nee, dat niet. We zijn wel op weg, maar er is nog veel nodig om problemen als mensenrechtenschendingen en milieuschade in internationale toeleveringsketens te voorkomen en aan te pakken. Het gaat om het maken van impact.”

Pepijn Gerrits (Oxfam Novib): "We zijn op weg, maar er is nog veel nodig om impact te maken"

Dialoog

Van Uden: “Daarom is de dialoog zo belangrijk. We kunnen niet altijd alles meteen implementeren, maar we kunnen wel met elkaar in gesprek blijven. Ik zou willen meegeven om in die dialoog ook de dilemma’s te bespreken. Dat werkt veel beter dan meteen te wijzen wat goed is en wat fout. We moeten voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan, want uiteindelijk moeten we het samen doen.”

Dit was het vierde en laatste deel in onze IMVO-serie Op weg naar de finish. De eerdere delen, waarin Kees Vendrik, Peter Plat (EY) en Babs Dijkshoorn (Achmea) aan het woord kwamen, zijn op onze website te vinden.


Was dit nuttig?