Skip to Content

Duurzaam veilig? Hoe dan!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Zonnepanelen op het dak, accu’s van e-bikes, laadpalen in parkeergarages. De lijst aan nieuwe, vaak duurzame ontwikkelingen is eindeloos. Daar komen echter ook nieuwe risico’s bij kijken. Reden voor het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland om de handen ineen te slaan en een gezamenlijk Position Paper ‘Duurzaam veilig’ uit te brengen.

In het Position Paper uiten de twee organisaties vooral hun zorgen over het gebrek aan eenduidige veiligheidsregels. Daarnaast roepen ze op tot het aanpassen van het Bouwbesluit, zodat brandveiligheid het uitgangspunt wordt en niet vluchtveiligheid.

Eenduidigheid

“Het is belangrijk dat er eenduidige veiligheidsstandaarden en –regelgeving worden ontwikkeld voor nieuwe risico’s”, stelt Verbondsdirecteur Geeke Feiter in een toelichting op het paper. Ze noemt als voorbeeld hoe bedrijven zonnepanelen en energie-opslagsystemen verantwoord kunnen installeren op en in gebouwen. “Als ze weten welke preventieve voorzieningen en maatregelen daarbij horen, is er geen discussie meer over wat wel veilig is en wat niet.”

Maatschappelijke veiligheid

Volgens beide organisaties is het daarom ook nodig dat de wetgever een actievere rol pakt en zorgt voor meer balans tussen een snelle energietransitie en de maatschappelijke veiligheid. “In afwachting van die eenduidige regelgeving, blijven wij in gesprek met de brandweer en de installatiebranche over het ontwikkelen van onafhankelijke kwaliteitsborging vanuit risicoadvisering”, aldus Feiter.

Kwetsbare ouderen

De bouwregelgeving houdt daarnaast veel te weinig rekening met de snel groeiende populatie kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen in seniorenappartementen. Feiter: “Zij hebben bij brand meer tijd nodig om hun woning te ontvluchten. Samen met de brandweer roepen wij de overheid dan ook op om het Bouwbesluit aan te passen aan deze veranderde realiteit, zodat brandveiligheid het uitgangspunt wordt in plaats van vluchtveiligheid. Hierdoor wordt de woonomgeving van kwetsbare personen ook brandveiliger.”

Interviews

Om de samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars symbolisch kracht bij te zetten, zijn twee interviews verschenen. De brandweer interviewde Geeke Feiter en het Verbond van Verzekeraars interviewde brandweercommandant Jolanda Trijselaar.Geeke Feiter (l) en Jolanda Trijselaar (r), foto's Ivar Pel

Shutterstock 2320781927

De AI-act voor verzekeraars 29 mei 2024

  • 29-5-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
Shutterstock 2042204567

Actuariële aspecten bij het inschatten van klimaatrisico’s, 3 juni 2024

  • 3-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving

Was dit nuttig?