Skip to Content

Energietransitie: verzekerd van veilige accu's en batterijen (EOS)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voorkom schade

Ook op andere terreinen is preventie belangrijk. Bekijk de pagina met alle tips, tools en brochures.

Een lithium-ionbatterij is een lichtgewicht oplaadbare batterij of accu in elektrische fietsen, scooters, auto’s, smartphones, tablets, laptops en hoverboards. Ze worden dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een standaard penlite batterij. Volgens Brandweer Nederland heeft ieder huishouden zo'n 125 (!) van deze batterijen. 

Dit soort batterijen kan oververhit raken en in brand vliegen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele opladers en bij overladen of beschadigingen.

Preventietips

Gelukkig kun je zelf veel doen om veilig om te gaan met dit lithium-ion batterijen/accu's. Lees onze preventietips: 

 1. Lees de handleiding
  Lees en volg de bijgeleverde handleiding van de fabrikant over specifieke tips voor de accu. Daarin staat duidelijk beschreven hoe en waar de batterij opgeladen kan en mag worden. 
 1. Gebruik alleen geleverde of geadviseerde lader/accupakket
  Imitatie-opladers kunnen de accu beschadigen, ook al hebben deze soms dezelfde specificaties. Een lader- en accupakket zijn van fabriekswege op elkaar afgestemd. 
 1. Voorkom blootstelling van accu en lader aan extreem hoge of lage temperaturen
  Lithiumaccu’s zijn gevoelig voor extreem hoge en lage temperaturen. Zeker bij erg hoge temperaturen kunnen accu’s nog warmer worden en daardoor doorbranden of ontploffen. Denk aan een mobiele telefoon in de zon op een dashboard. 
 1. Laad de accu tenminste eens in de drie maanden op
  Ook lithiumbatterijen lopen langzaam leeg en kunnen bij lage spanning beschadigen. 
 1. Is de accu gevallen, beschadigd of vervormd?
  Leg deze buiten en lever de accu zo snel mogelijk in. Gevallen, beschadigde of vervormde accu’s kunnen doorbranden of zelfs ontploffen. 
 1. Laat de accu altijd door een deskundige onderhouden
  Laat niet door een willekeurig persoon aan de accu sleutelen of repareren, daar is dit type accu te gevoelig voor. 
 1. Leg de accu op een stabiele, onbrandbare plek tijdens het opladen
  Tijdens het opladen wordt de accu warm. Dit kan, op een brandbare ondergrond, spontaan tot brand leiden. 
 1. Laad de accu bij voorkeur overdag op
  Gaat er iets mis tijdens het opladen? Dan is dit overdag gelijk zicht- en ruikbaar en kan je actie ondernemen. 
 1. Haal de accu van de lader als deze vol is
 1. Gebruik rookmelders in de ruimte waar de accu's opgeladen worden

Veilige laadpalen in parkeergarages

Brandgevaar van elektrische auto's in parkeergarages is een toenemende zorg voor de maatschappij. Verzekeraars zien dat het Bouwbesluit nu is ingericht op vluchtveiligheid en niet op brandveiligheid. Verzekeraars en Brandweer Nederland willen toe naar een situatie waarin brandveiligheid het uitgangspunt is, om de kans op brand (en ook schade) zoveel mogelijk te verkleinen.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 8-1-2024