Skip to Content

Activeringstraject klanten met beleggingsverzekering afgerond

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het activeringstraject voor klanten met een beleggingsverzekering is afgerond. Alle betrokken verzekeraars hebben de vereiste score van 100 procent behaald. Dat blijkt uit het eindoverzicht dat het Verbond vandaag heeft gepubliceerd over de inspanningen van verzekeraars om consumenten aan te zetten tot het maken van een keuze over hun beleggingsverzekering. In het overzicht zijn de resultaten verwerkt van de eindcontrole per 31 december 2017 die de AFM vandaag heeft gepubliceerd.

Het Verbond publiceerde de afgelopen jaren met regelmaat een update per maatschappij en per productcategorie van de voortgang van de activering van klanten met een beleggingsverzekering. Dit gebeurde op basis van de meest actuele gegevens van de AFM. De betrokken verzekeraars plaatsen hun gegevens ook op hun eigen websites. Dit zogeheten  ‘nazorgbeleid’ volgde op het verbeteren van kostentransparantie, compensatie-akkoorden met consumentenstichtingen en maatwerkoplossingen voor specifieke klantsituaties. Inmiddels heeft de AFM vastgesteld dat verzekeraars alle klanten met een beleggingsverzekering hebben geactiveerd. Het totaaloverzicht is hier te vinden.

Met het nazorgbeleid hebben verzekeraars polishouders een actueel inzicht gegeven in hun product, alternatieven in beeld gebracht en consumenten ondersteund bij het maken van een bewuste keuze over hun beleggingsverzekering. Consumenten konden de verzekering wijzigen, afkopen of ongewijzigd door laten lopen. Ook konden zij kosteloos hersteladvies krijgen van hun verzekeraar of adviseur. Het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen van het Verbond, dat een alternatief bood voor ondersteuning door de eigen verzekeraar of adviseur van de consument, heeft ruim 1600 adviezen uitgebracht. Tot eind augustus kunnen consumenten nog nieuwe aanvragen indienen.

Verzekeraars bieden ook de komende jaren nog doorlopende nazorg voor consumenten met een beleggingsverzekering. Consumenten die aanvullende informatie willen of een wijziging willen aanbrengen, worden daarbij geholpen. Als er sprake is van een schrijnende situatie zullen verzekeraars zich inspannen om maatwerk te bieden. Verzekeraars blijven consumenten jaarlijks inzicht geven in hun verzekering en waarde-opbouw en bijzondere aandacht wordt gegeven aan beleggingsverzekeringen in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek.

Klik hier voor het persbericht van de AFM
Klik hier voor de Kamerbrief van het ministerie van Financiën

 


Was dit nuttig?