Solvency en proportionaliteit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars / de POV is op dit moment bezig met de reviews van Solvency II en Solvency II basic. Er is een aantal voorstellen ontwikkeld om proportionaliteit (nog) beter tot zijn recht te laten komen. Deze punten zullen in de reviews worden ingebracht.

  • a. Een aantal risicomodules van de SCR kent een vereenvoudigde berekeningsmethode die mag worden toegepast als de verzekeraar kan aantonen dat dit materieel hetzelfde resultaat oplevert als de complexe methode. Voorgesteld wordt om juist de vereenvoudigde berekeningsmethode als uitgangspunt te nemen. De complexe methode zou alleen verplicht moeten zijn als de toezichthouder gemotiveerd aangeeft dat dit noodzakelijk is.
  • b. Aanpassing van de periodiciteit van de verslagstaten voor financieel gezonde maatschappijen.
  • c. Een versimpelde ORSA naar Iers model voor kleine richtlijnverzekeraars.
  • d. Splitsing van de SFCR in een publieksgedeelte (maximaal enkele A4’s) en een deel voor professionele partijen op de kapitaalmarkt (met een vrijstelling voor maatschappijen die geen gebruik maken van de kapitaalmarkt, zoals onderlingen).
  • e. Verzekeraars die geen verschil maken voor de uitkomst, niet laten deelnemen aan statistische onderzoeken.
  • f. Geen actuariële functie voor verzekeraars die geen aansprakelijkheid verzekeren met polissen waarvan de looptijd korter is dan 4 jaar.
  • g. Het verbeteren van het meetellen van de ledenrekening voor de afdekking van vereiste solvabiliteit.
  • h. Het wijzigen van de OOB-definitie zodat meer verzekeraars buiten deze kwalificatie vallen en desgewenst ook van niet OOB-accountants gebruik kunnen maken.

Was dit artikel nuttig?