Juwon: mistmachine in de polisvoorwaarden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Groot of klein. Breed of juist specialistisch. Het Verbond behartigt de belangen van meer dan tweehonderd verzekeraars. En dat zijn heel diverse verzekeraars, zeker sinds de komst van vijftig nieuwe leden door de fusie met de FOV. De komende tijd stellen we er een paar aan u voor. Dit keer Juwon, een onderlinge verzekeringsmaatschappij voor juweliers, goud- en zilversmeden en uurwerkherstelbedrijven. ​

Opgericht in: 1988
Aantal polishouders: bijna 700
Aantal medewerkers: 6
Belangrijkste product: de Juwon Blockpolis die dekking biedt voor schade aan de handelsvoorraad en  atelier- of winkelinventaris, inclusief het winkeldiefstal-, inbraak- en overvalrisico en bedrijfsschade
Dagelijkse praktijk: mistmachines en goudwaarde

René de Langen, directeur van Juwon, is er duidelijk over: als een juwelier of goudsmid onvoldoende beveiligingsmaatregelen heeft genomen, kan hij zich niet bij Juwon verzekeren. “Naast verzekeren is adviseren over veiligheid een van onze hoofdtaken. Werken met kostbare spullen brengt immers extra risico’s met zich mee.”

Overval en inbraak
Grootste risico’s in de juweliersbranche zijn overval en inbraak. “Daarvoor krijgen we de meeste claims binnen. Inclusief glasschade en dergelijke hebben we het al snel over een gemiddeld bedrag van 40.000 euro per claim. Met uitschieters.” Gelukkig is het aantal overvallen flink gedaald. “Vanwege hardere overheidsaanpak, maar ook door de dalende goudprijs en de kleinere voorraden in de winkels. En door de maatregelen die winkeliers zelf nemen.”  Vaak dus op advies van Juwon.

De Langen legt uit hoe het werkt. “Als een juwelier bij ons aanklopt gaan we altijd langs. Als dat nodig is, geven we advies over maatregelen die nog genomen moeten worden. Denk aan rampalen voor de winkelpui om een ramkraak te voorkomen. Of een mistmachine die wordt geactiveerd bij inbraak zodat de inbreker niets meer ziet.” Maar ook speciale sloten op vitrines, of het advies om klanten te laten aanbellen wordt vaak overgenomen. “Iedereen denkt dat dat omzet kost, maar klanten vinden het heel normaal.”

Dicht op verzekerden
Juwon profileert zich als niche-verzekeraar. “Juweliers kunnen ook wel bij ons terecht voor inkomensverzekeringen, maar daarbij fungeren we slechts als tussenpersoon. Als het gaat om persoonlijke schade hebben we wel afspraken gemaakt met Slachtofferhulp Organisatie D.O.e.N. “Na een overval komt er dezelfde dag nog iemand langs om de persoonlijke schade te beperken. Zodat de ondernemer en zijn medewerkers  zonder problemen aan de slag kunnen  blijven.”

Juwon biedt een maatwerkpolis wat betreft de te verzekeren bedragen en risico’s. De premie is in de basis voor iedere klant echter gelijk, zonder extra opslagen of kortingen. “Dat is ook het principe van een onderlinge, we zijn solidair. Ook als we een goed jaar hebben, dan kunnen alle verzekerden rekenen op premierestitutie. We zitten dicht op onze verzekerden, mede dankzij onze kennis. Mooi, want de zorg voor hen, daar houden we ons uiteindelijk het liefst mee bezig.”


Was dit artikel nuttig?