"Leiding af en toe doorspoelen met soda doet wonderen"

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
21-11-2016

Gooi geen troep in de wc of wasbak, spoel leidingen af en toe door met een beetje soda en pleeg voldoende onderhoud aan leidingsystemen en daken. Huiseigenaren en andere gebouwenbezitters kunnen op een eenvoudige manier heel veel doen om waterschade te voorkomen. Dat bleek tijdens de Preventiedag ‘Water en asbest, niet alleen bedreigend voor verzekeraars’, die het Platform Onderlinge Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars donderdag 17 november organiseerde in Amersfoort.

Waterschade stond centraal tijdens het ochtendprogramma. Edwin Uppelschoten van adviesbureau XIS-engineering vertelde onder andere over schade door verstopte of kapotte leidingen. Hij wees de ruim honderd aanwezigen nog maar eventjes op cijfers van het Verbond, waaruit blijkt dat zo’n 40% van de uitgekeerde schades op opstal- en inboedelverzekeringen wordt veroorzaakt door neerslag of lekkende leidingen of apparaten. “Water is een grote kostenpost voor jullie.”

Verstoppingen voorkomen begint volgens hem met het gebruiken van leidingen waarvoor ze bedoeld zijn: “het afvoeren van water en niet meer dan dat”. Helaas is dat voor veel mensen nog niet vanzelfsprekend. Uppelschoten komt vaak allerlei troep tegen in leidingen, van vochtige doekjes en kleding tot tampons en vet. “Je wil het niet weten. Alles gaat gewoon in de leiding.”

Wondermiddel
Soda is volgens hem “een middel dat wonderen doet” om verstoppingen te voorkomen. Gooi eens in de maand een emmer warm water met een beetje soda in de afvoer en zeepresten lossen op. “Dan blijft die leiding gewoon open.”
Uppelschoten vertelde verder dat veel lekkages ontstaan door verouderde of slecht onderhouden leidingen. Ook daarbij speelt onachtzaamheid een rol. “Mensen weten dat iets slecht is, maar denken: ik los het volgende week wel op. Op het gebied van bewustwording is er nog een hele grote taak weggelegd voor de verzekeringsmarkt.”

Zes ingestorte daken per jaar
Ronald van Baardewijk van adviesbureau DakSupport gaf de aanwezigen een ‘rondleiding’ over het dak. Ook volgens hem ontstaat veel waterschade door gebrekkig onderhoud, van verstopte regenwaterafvoeren en slechte dakaansluitingen tot daken die zijn begroeid met gras — dodelijk voor de dakbedekking. Periodiek reinigen, contoleren en onderhoud zijn volgens hem essentieel.
Van Baardewijk schat dat er in Nederland jaarlijks vijf of zes panden met een lichte dakconstructie – denk aan bedrijfspanden met een stalen dak – instorten doordat ze vollopen met water. Veel van die instortingen komen volgens hem niet doordat er zo veel regen valt, maar door constructiefouten of doordat noodstorten op de verkeerde plek zitten.

Asbest
Het middagprogramma stond in het teken van asbest. Patrick Erdtsieck van Bork Groep ging in op de regelgeving rondom asbestsanering. Pieter Snelder van Kingspan Geïsoleerde Panelen vertelde over hun oplossing om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen. En Menno Kuiper van juridische dienstverlener BSA vertelde over het verhalen van de letselschade van asbestslachtoffers.
Een uitgebreid verslag van de Preventiedag leest u in de volgende editie van het magazine De Onderlinge, die in december verschijnt.


Was dit artikel nuttig?