Skip to Content

Vijf vragen over oorlogsdekking en molest

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

O.O.M. Onderlinge Molestverzekering Maatschappij UA is de enige Nederlandse verzekeraar die oorlogsdekking biedt. Hoe volgt O.O.M. de ontwikkelingen in Oekraïne? En wat kunnen ze wel/niet doen? Woordvoerder Chantal Deen geeft antwoord op vijf vragen.

1. Wat merken jullie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Wat is jullie betrokkenheid?

“Voor zover wij weten, zitten er vijftig Nederlanders in Oekraïne die bij ons zijn verzekerd. Ik durf niet te zeggen of ze er nog zitten of inmiddels zijn vertrokken. De verbinding is erg slecht en bovendien hoeven verzekerden het ons niet te melden als ze uit het land vertrekken waar ze (tijdelijk) wonen. Op al onze verzekeringen zit werelddekking en hoewel wij wel altijd vragen waar mensen zitten, zijn ze vaak al weer vertrokken voordat wij er erg in hebben. Sommige klanten zijn al veertig jaar bij ons verzekerd, omdat ze de Nederlandse ziektekostenverzekering willen behouden, met een molestdekking. Wij kennen onze klanten. Zij doen dingen die anderen vaak niet durven. Maar, als je me in mijn hart kijkt, hoop ik dat zoveel mogelijk mensen weer veilig in Nederland zijn.”

2. Krijgen jullie veel vragen?

“Dat valt wel mee. We hebben wel op één dag tien aanvragen ontvangen voor mensen die uit Oekraïne komen en een tijdelijke ziektekostenverzekering moeten hebben. Dat is een verzekering met een beperkte dekking (1,60 euro per persoon per dag) die specifiek is bedoeld voor mensen die op (familie)bezoek komen. Verder hebben we vooralsnog weinig tot geen vragen en/of meldingen ontvangen, maar eerlijk gezegd verbaast me dat ook niet. In Oekraïne zul je weinig of geen expats vinden. Het is geen Hongkong. Mensen die daar zitten en ook blijven, zitten daar met een reden. Wij verzekeren bijvoorbeeld ook oorlogsfotografen en journalisten. In de praktijk merken we wel eens dat mensen het nice to have vinden als ze horen dat wij oorlogsdekking bieden, maar voor oorlogsfotografen en journalisten is het natuurlijk een need to have.”

3. Wat kunnen jullie voor ze doen?

“Uiteraard hebben we bij de alarmcentrales gemeld wat ons beleid is. En we hebben al sinds jaar en dag een calamiteitenteam dat nu extra alert is. We hebben er ook lang over gesproken of we onze verzekerden actief moesten benaderen, maar hebben besloten dat niet te doen. Dan benader je mensen alleen maar om het benaderen. Wat hebben zij eraan als we een mail sturen, waarin we melden wat ze allang weten? Steunbetuigingen zijn alleen fijn als ze echt iets bijdragen en nut hebben. Normaal gesproken staan we overigens bij een calamiteit wel meteen in de startblokken. Dat was zo na de storm op Sint Maarten, maar bijvoorbeeld ook bij de aswolk op IJsland. Als wij verzekerden ter plekke hebben, moeten we meteen in actie komen. We bieden namelijk ook SOS-dekking. En als Nederlanders uit Oekraïne vertrekken, blijft hun ziektekostendekking natuurlijk ook van kracht als ze weer (tijdelijk) in Nederland zijn.”

4. O.O.M. is de enige verzekeraar die dekking tegen oorlog kan bieden. Wat is wel/niet gedekt?

“De oorlogsdekking die wij bieden, zit op onze ziektekosten- en SOS-dekking in de Tijdelijk in het Buitenlandverzekering en in de Wonen in het Buitenland-verzekering. Normaal gesproken is molest (gewapend conflict, burgeroorlog, binnenlandse onlusten, opstand, oproer en muiterij) altijd uitgesloten, maar bij ons dus niet. Als een verzekerde een schotwond oploopt, dan dekken wij dat op onze Molestverzekering. En als een verzekerde in het ergste geval komt te overlijden, dan zorgen wij voor repatriëring. Er is geen (eenmalige) uitkering, zoals bij een levensverzekering het geval is. Wij hebben een aparte kas voor molest en kortgezegd kan wat er in zit, worden uitgekeerd. Onze oorspronkelijke naam zegt het al, Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij. Wij zijn ooit ontstaan om oorlogsschade te dekken, maar hebben ook een kleine portefeuille met betrekking tot onroerend goed in Nederland. In de laatste jaren hebben we de nodige opzeggingen gekregen van die particulieren, omdat ze dachten dat het gevaar van oorlog was geweken, maar met de huidige actuele situatie worden mensen zich weer meer bewust van het molestrisico.”

5. Merken jullie nu al dat er meer aandacht is voor molest en oorlogsdekking?

“De telefoon staat nog niet roodgloeiend, maar er wordt wel meer naar onze specifieke dekking gevraagd. Wij kunnen namelijk ook molestdekking bieden op de brandverzekering. Bijvoorbeeld voor ambassades en consulaten, maar ook voor politieke doelwitten als het Anne Frank-huis. Ik durf niks te voorspellen, maar het zou me niet verbazen als er morgen ineens iemand van de Rotterdamse haven op onze stoep staat om over molestdekking te praten.”

Lees meer over de situatie in Oekraïne in relatie tot verzekeren


Was dit nuttig?