Skip to Content

Klantbelang centraal in het volmachtkanaal

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars wil samen met gevolmachtigd agenten een gemeenschappelijk kader ontwikkelen met daarin criteria om het klantbelang te waarborgen. Dat valt te lezen in het position paper ‘Volmachten 2018’, waarin het Verbond de agenda van de komende jaren beschrijft. Andere thema’s waar het Verbond zich op wil richten, zijn kostenreductie, risico- beheersing, datakwaliteit en innovatie. In 2019 gaat het Verbond verder in gesprek met de brancheorganisatie van gevolmachtigd agenten (NVGA) over het gezamenlijk moderniseren van de keten.

Verzekeraars kunnen delen van hun primaire werkzaamheden uitbesteden aan andere partijen. Dat doen zij door een volmacht te verlenen. Met een premievolume van 3,5 miljard euro zijn gevolmach-tigd agenten voor verzekeraars van grote waarde. Verzekeraars zijn zelf verantwoordelijk voor de uitbesteding en kunnen daarop door toezichthouders aangesproken worden. Door een veranderende verzekeringsbranche, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden vinden verzekeraars het belangrijk om de samenwerking met volmachten verder te moderniseren.

Kader Klantbelang Centraal
Het Verbond vindt dat klanten ook in het volmachtkanaal moeten kunnen rekenen op een goede kwaliteit aan dienstverlening. De criteria die de AFM hiervoor stelt, zijn voor het Verbond het uitgangspunt. Het Verbond wil samen met gevolmachtigd agenten een leidraad ontwikkelen die de gevolmachtigd agenten helpt te voldoen aan de principes van het ‘klantbelang centraal’.

Verbetering datakwaliteit
Naast meer aandacht voor het klantbelang, richt het Verbond zich in de agenda ook op datakwaliteit. Door de invoering van het Solvency II-regime en daarbijhorende rapportageverplichtingen wordt het steeds belangrijker om de datakwaliteit van de verzekeringsadministratie op orde te hebben.
Gevolmachtigd agenten hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Op dit moment ontbreken richtlijnen tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten over het vastleggen van data. Daarom pleit het Verbond voor een uniforme inrichting van de administratie, waarbij de kwaliteit continu gemonitord wordt.

Bekijk het position paper voor alle doelstellingen die verzekeraars hebben geformuleerd.


Was dit nuttig?