Skip to Content

Verbond en NVGA updaten Leidraad Sanctiewet Volmacht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) vullen de Leidraad Sanctiewet Volmacht aan met requirements en praktische voorbeelden.

De huidige leidraad werd in 2018 geïntroduceerd en was toe aan een update. In de nieuwe versie van de leidraad is een Q&A in de bijlagen toegevoegd waarin een aantal situaties is uitgelegd. Ook de requirements voor de compliancy-toets zijn in de bijlagen toegevoegd zodat de gevolmachtigde zelf kan checken of zijn proces voldoet aan wetgeving. 

Waarom een Leidraad Sanctiewet Volmacht? 

Verzekeraars en gevolmachtigden moeten voldoen aan eisen die zijn gesteld in de Sanctiewet en aan (inter)nationale sanctiemaatregelen. Verzekeraars hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid en beleid ten aanzien van de uitvoering van de Sanctiewet. Dit leidde tot verschillende instructies aan gevolmachtigden en bemoeilijkte daarmee een effectieve implementatie van de Sanctiewet/UBO controle in de volmachtketen. Om tóch te kunnen komen tot een effectieve implementatie is daarom een aantal jaren geleden de Leidraad Sanctiewet opgesteld. 


Was dit nuttig?