Skip to Content

Duurzame verslaglegging voor verzekeraars: wetgevingsupdate (o.a. CSRD)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Duurzame verslaglegging voor verzekeraars: wetgevingsupdate (o.a. CSRD)

De laatste ontwikkelingen vanuit CSRD, sustainability reporting & disclosures en de data managementvraagstukken binnen de Nederlandse en Europese verzekeringsmarkt. Tijdens dit webinar praten we je er samen met Verbondspartner EY over bij. De updates bevatten tevens praktijksituaties en er is ruimte voor vragen. Kortom, de blik op een duurzame toekomst!

Het landschap van wet- en regelgeving voor verzekeraars is onderhevig aan significante veranderingen, waarbij het topic van sustainability hoog op de agenda staat. De komende periode zullen verzekeraars met name bezig zijn met de impactanalyse en de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Als onderdeel van de CSRD (alsmede gedreven door initiatieven zoals de Net Zero Insurance Alliance) wordt verzekeraars gevraagd om KPI’s en doelen te stellen voor de eigen GHG emissies. Om beter inzicht te krijgen in de invloed van duurzaamheidsrisico’s op de verzekeraar, wordt er meer en meer aandacht gegeven aan sustainability risk management. Dit is tevens reeds onderdeel van de update van het Solvency II raamwerk in 2022. Als het nu gaat om rapportage, risicomanagement of net zero, er is een veelvoud aan nieuwe data nodig. Daarom zullen we dit webinar afsluiten met praktische aanwijzingen om invulling te geven aan de uitdagingen die er voor verzekeraars liggen op het gebied van datamanagement.

Tijdens het webinar praten wij je graag bij over:

 • De laatste ontwikkelingen binnen de CSRD en sustainability reporting & disclosures. Met daarbij de laatste ontwikkelingen die wij zien binnen Solvency II, Net-Zero impact en lessons learned vanuit de praktijk.
 • De impact op de data-architectuur, datamanagement en het landschap van tools & technologie dat beschikbaar is in de markt om datamanagement voor verzekeraars in te richten en te operationaliseren.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 12 september a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor voor alle professionals werkzaam bij/voor verzekeraars, die inzicht willen krijgen in de laatste stand van zaken omtrent ESG wet- en regelgeving, daarbij specifiek de CSRD, sustainability risicomanagement, net zero en ESG-datamanagement voor verzekeraars. En verder voor iedereen die te maken heeft met duurzaamheid.

Sprekers
Peter Plat | EY, Consulting
Taco Bosman | EY, Sustainability Service
George Burton | EY, Actuarissen
Xander van den Berg | EY, Data & Tech  Consulting
Dennis Heijnen | Verbond van Verzekeraars

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           1,5 à 2 uur

 • Opening en algemene introductie
 • CSRD & sustainability reporting lessons learned en best practices
 • Net-zero strategie en implementatiekansen
 • Updates Solvency II en ontwikkelingen op het gebied van climate risk management
 • ESG Data Management & Architectuur
 • Wrap-up en afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar ben je op de hoogte van:

 • De laatste ontwikkelingen binnen de CSRD en sustainability reporting & disclosures;
 • De laatste ontwikkelingen binnen Solvency II, Net-Zero impact en lessons learned vanuit de praktijk;
 • De impact op de data-architectuur, datamanagement en het landschap van tools & technologie dat beschikbaar is in de markt om de datamanagement voor verzekeraars in te richten en te operationaliseren.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (PA-certificaat), mits je het hele webinar hebt gevolgd.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten 
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur Klimaat/taxonomie). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
EY is één van onze partners.