Partnerships

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De wereld om ons heen verandert en de behoefte van partijen in de financiële dienstverlening verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt daarom naar een open platform waarbij we door middel van samenwerking en kennisdeling met andere partijen meerwaarde creëren voor leden, partners en andere doelgroepen.

Waarom zet het Verbond in op partnerships?

In de keten van de financiële dienstverlening is een groeiende behoefte om nauwer samen te werken. Door co-creatie komen organisaties tot nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterkt. Op het gebied van onderwijs werkt het Verbond al samen met gerenommeerde onderwijsinstellingen en ook op beleidsniveau ontstaan er ad hoc samenwerkingsverbanden. Partners zijn daarmee dus geen nieuw begrip voor ons. Wat wel nieuw is, is het doel om duurzame partnerships aan te gaan en zo een open platform te realiseren.

Het Verbond benut de ervaringen met het vormen van (gelegenheids)coalities nu om ook formele partnerships te vormen. In een partnership streven wij naar een win-win-win-situatie op gebied van kennisdeling voor leden, partners én het Verbond.

Wat houdt een partnership in?

De wensen en behoeften van (toekomstige) partners kunnen natuurlijk van elkaar verschillen, maar het Verbond biedt een partnerpakket aan dat onder meer bestaat uit.

  • Het verkrijgen van toegang tot de exclusieve informatie zoals marktcijfers en statistieken via het intranet van het Verbond;
  • Het verkrijgen van een eerste voorkeursoptie bij sponsoring en events;
  • De mogelijkheid tot vergroten van het netwerk door deelname aan jaarlijks partnerevent;
  • Toegang tot bijeenkomsten en events van het Verbond;
  • Het vermelden van naam en logo op de website van het Verbond;
  • De mogelijkheid tot verdere verdieping van de samenwerking en kennisdeling op specifieke onderwerpen.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een partnership?
Neem dan contact op met Martijn Minkenberg (strategisch partner lead): m.minkenberg@verzekeraars.nl.

Serviceplatform Corona

De verzekeringsbranche staat voor uiteenlopende uitdagingen tijdens de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, krijgen financiële ondernemingen ook te maken met complexe, bedrijfsmatige vraagstukken. Met het Serviceplatform Corona ondersteunen wij de leden met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.

Partners van het Verbond

      

      

 ;