Skip to Content

Expert Sprenkels en Verschuren over risicomanagement

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Onlangs verzorgde Sprenkels en Verschuren voor een volle zaal een uitgebreide kennissessie over risicomanagement. Onze partner presenteerde een raamwerk waarmee het risicomanagementproces van verzekeraars op een gestructureerde, consistente en integrale manier kan worden vormgegeven.

Het eerste deel van de middag bevatte theorie, in het tweede deel kwam een aantal fictieve casussen langs. Zo werd een duurzame verzekeraars besproken die absoluut geen reputatierisico wil lopen. Door middel van een analyse van de risicobereidheid van de Raad van Commissarissen en de directie werden concrete doelstellingen geformuleerd. Vervolgens werden prestatie-indicatoren vastgesteld en werd een methode gepresenteerd om de risico’s te beoordelen. De methode is toepasbaar voor elk verzekeringsbedrijf, voor zowel financiële en niet-financiële risico’s.

De aanwezigen stelden veel vragen over de inrichting van het risicomanagementsysteem binnen hun eigen organisatie en oordeelden achteraf positief over de bijeenkomst.

Partnerships

Sprenkels en Verschuren is één van onze partners. Het Verbond beweegt naar een open platform waarbij het door middel van samenwerking en kennisdeling met andere partijen meerwaarde creëren voor leden, partners en andere doelgroepen. 

Samenwerkingsverbanden zijn voor het Verbond niet nieuw. Wat wel nieuw is, is het doel om duurzame partnerships aan te gaan en zo een open platform te realiseren. In een partnership streven wij naar een win-win-win-situatie op gebied van kennisdeling voor leden, partners én het Verbond.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op onze partnershippagina.


Was dit nuttig?