Skip to Content

Verbond verwelkomt Equitem als expertpartner

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Al meerdere jaren is organisatieadviesbureau Equitem betrokken bij de uitvoering van diverse omvangrijke projecten in de volmachtbranche. Om haar rol als kennispartner in de volmachtketen verder te verstevigen én de kennisdeling tussen ketenpartijen te stimuleren, wordt Equitem expertpartner van het Verbond van Verzekeraars.

Want de volmachtmarkt is en blijft in beweging. De geboekte premie stijgt binnen bijna alle sectoren, buitenlandse partijen, waaronder private equity, positioneren zich in de markt. “En dan heb ik het nog niet over de toenemende druk vanuit toezicht en regelgeving met nieuwe eisen aan transparantie, beheersing en kwaliteit,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk alleen maar versnellen in de toekomst. Daarom ben ik extra blij met het expertpartnership met Equitem. Door de expertise en kennis tussen Equitem en het Verbond te bundelen, kunnen we de volmachtmarkt nog beter helpen om toekomstige, uitdagende ontwikkelingen het hoofd te bieden.”

Alex de Ruiter, managing partner bij Equitem, ziet grote toegevoegde waarde in het expertpartnership.  “Wij proberen onze diensten juist optimaal af te stemmen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de volmachtketen. Daarbij is een goede samenwerking met het Verbond essentieel. Door ervaringen en kennis met elkaar te delen, kunnen we antwoorden formuleren op strategische vraagstukken die de branche raken. En er daarnaast voor zorgen dat de veranderingen die hiermee gepaard gaan ook goed te implementeren zijn bij de betrokken ketenpartijen.”

Over Equitem

Equitem is een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in financiële dienstverlening met een sterke focus op de branche volmachten/ verzekeren en op de vermogensbeheerbranche. Haar diensten bestaan uit het leveren van onder meer strategisch advies met een sterke IT-component, (IT-) inrichtingsvraagstukken, het begeleiden en uitvoeren van veranderprogramma’s, begeleiding en van pakketselectie- en implementatietrajecten, detachering van IT-professionals en het aanbieden van opleidingen.


Was dit nuttig?