Skip to Content

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de branchevereniging van onafhankelijke financieel adviseurs Adfiz en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)  uitgangspunten en begeleidende richtlijnen opgesteld voor het prolongatieproces 2021. De nieuwe VNAB-richtlijnen zijn opgesteld om de verzekerbaarheid en klanttevredenheid in de zakelijke markt te bevorderen en richten zich nadrukkelijk niet op de inhoud van afspraken tussen marktpartijen.

Het VNAB, Adfiz en Verbond van Verzekeraars hopen met de richtlijnen gezamenlijk het proces van prolongatie in de zakelijke (coassurantie)markt te optimaliseren en vorm te geven. Daarnaast worden over dit thema gesprekken gevoerd met Narim, de beroepsorganisatie van risk & insurance managers. De opgestelde uitgangspunten en begeleidende richtlijnen richten zich op het proces dat gezamenlijk uitgevoerd wordt.

Stimuleren verzekerbaarheid zakelijke markt

Verzekerbaar maken en houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar, makelaar en klant. Met de nieuwe richtlijn, waardoor er meer tijd en betere informatie is, kunnen deze partijen adequater tot een verzekeringsoplossing komen en een afspraak maken over verlenging.

Door uiterlijk in september de voorwaarden met elkaar te bespreken wordt onnodige druk op het proces van prolongatie voorkomen. Verder is aandacht nodig voor (bedrijfs)specifieke omstandigheden, zorgvuldige communicatie, tijdige administratie en het gedrag van de ondernemer. Bovendien is er door het gebruik van de nieuwe richtlijnen meer aandacht voor elkaar en wordt het operationele proces tussen verzekeraars en makelaars verbeterd, waardoor druk op organisaties en vakmensen beter beheersbaar is.

Prolongatieproces 2021

Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt. In de komende maanden zullen de samenwerkende organisaties onder andere best practices, nieuwsbrieven, gesignaleerde knelpunten en ideeën ter verbetering van het prolongatieproces met elkaar delen.

In februari 2021 houden de drie organisaties een evenement om de prolongatie 2021 te evalueren en waar nodig actie te ondernemen. Ook Narim wordt hiervoor uitgenodigd.


Was dit nuttig?