Verbond steunt campagne MKB verzuim-ontzorgverzekering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-12-2019

"Loondoorbetaling bij ziekte. Daar wil je niet ziek van zijn!" Met die slogan lanceert MKB-Nederland de campagne 'Beter Geregeld' om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te wijzen op de mogelijkheid om het risico op ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzekeren via een verzuim-ontzorgpolis. Dit nieuwe product, dat in nauwe samenwerking tussen MKB-Nederland, het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken tot stand is gekomen, kan vanaf 1 januari 2020 worden afgesloten.

Het Verbond verwelkomt het initiatief van MKB-Nederland en vraagt haar leden om de campagne ‘Beter geregeld’ ook via eigen mediakanalen uit te zetten. De MKB verzuim-ontzorgverzekering helpt werkgevers bij het managen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van hun medewerkers. De eisen die aan deze verzekering worden gesteld, zijn vastgelegd in een convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Op www.betergeregeld.nu kunnen ondernemers meer informatie vinden over de nieuwe verzekering en bepalen of deze verzekering een interessante optie is.

Een effectieve aanpak

De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt ondernemers meer duidelijkheid, minder financiële risico’s en meer deskundige ondersteuning bij alle dienstverlening rondom ziekteverzuim en re-integratie. Zo stelt de verzekeraar een casemanager aan, die de MKB-ondernemer adviseert en ondersteunt bij alle te nemen stappen. Als hij deze adviezen opvolgt en alle re-integratie-inspanningen (zowel eerste als tweede spoor) uitvoert, is een eventuele loonsanctie van het UWV voor rekening van de verzekeraar. En als het bedrijf toch te maken krijgt met langdurig verzuim, dan telt dit slechts beperkt mee voor de hoogte van de premie, zodat de ondernemer niet voor verrassingen komt te staan.


Was dit artikel nuttig?