Bezuinigen door inzet op preventie?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
26-02-2015

Dat de brandweer moet bezuinigen, doet flink wat stof opwaaien. Immers: wat betekent dat voor de veiligheid? De Tweede Kamer uitte dan ook al bezorgdheid tijdens een Algemeen Overleg woensdag 25 februari. De brandweer zelf geeft aan te blijven zoeken naar de juiste keuzes, waarbij de veiligheid niet in het geding komt. Het Verbond hoopt daarnaast op onverminderde aandacht voor preventie, en draagt daaraan ook zelf graag een steentje bij. Minder brand betekent immers minder schadelast.

De brandweer heeft al een tijdje te maken met bezuinigingen. Komende jaren zou er nog 40 miljoen euro af moeten, bleek eerder deze maand. Op zich niets geks; welke organisatie heeft er niet mee te maken? Maar waar bezuinig je op als het gaat over veiligheid? Voorzitter van de brandweer Stephan Wevers op de website: “Als collectief van 30.000 brandweermensen blijven we samen zoeken naar goede keuzes om de veiligheid van brandweerpersoneel en burgers op adequaat niveau te houden of zelfs verder te verbeteren.”

Andere oplossingen
Bezuinigen betekent dan ook niet direct minder inzet van personeel. Snijden in bureaucratie is ook een van de oplossingen. Verder zou het verminderen van het aantal loze uitrukken ook een besparing kunnen opleveren. De brandweer werkt hier al enige tijd aan, samen met ondernemersvereniging Vebon en het Verbond. Zij publiceerden onder meer het protocol vrijwillige doormelding, waarin staat hoe een alarmcentrale een brandmelding moet behandelen om te controleren of er echt brand is bij een bedrijf, of dat er sprake is van loos alarm. Daarbij is ook een rol weggelegd voor een bedrijf; in sommige gevallen moet dat zelf controleren of er echt brand is.

Preventie
Verder moeten sommige bedrijven – en ook consumenten – zich nog beter bewust worden van de risico’s, denkt het Verbond. De brandweer maakt dan ook veel werk van preventie, soms ook samen met verzekeraars. Zo ondertekenden Stephan Wevers en Verbondsdirecteur onlangs nog een intentieverklaring om meer samen op te trekken in het bevorderen van brandveiligheid en effectieve brandalarmering en -bestrijding. Het Verbond hoopt dat Brandweer Nederland blijft inzetten op dit soort activiteiten, ook al zorgt dat in eerste instantie voor extra kosten. Uiteindelijk kan een preventieboodschap namelijk ook winst opleveren. En in ieder geval minder schade.


Was dit artikel nuttig?