NOW-regeling geeft werkgever lucht in coronacrisis

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
31-03-2020

Werkgevers die omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis kunnen een tijdelijke tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft deze zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) toegelicht.

Het doel van deze regeling is het behoud van werkgelegenheid, het voorkomen van faillissementen en het zoveel mogelijk draaiende houden van de economie. Eerder werd een soortgelijke regeling gelanceerd die zich richt op zelfstandig ondernemers zonder personeel; de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

90 procent

Volgens de NOW-regeling kunnen bedrijven, die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. 

Uitvoering NOW-regeling

De NOW-regeling wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor de hierboven genoemde loonsom gebruikt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst en neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd tot een bedrag van 9.538 euro per maand. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

Opening loket

Deze regeling is in eerste instantie voor 3 maanden. Daarna volgt mogelijk een verlenging, al dan niet met andere voorwaarden. Het loket gaat 6 april open en de eerste voorschotten zullen tussen de 2 en 4 weken na aanvraag worden uitbetaald.

Bron: Rijksoverheid, NOW-regeling klaar, loketten bijna open


Was dit artikel nuttig?