Nieuw RIE-register moet zorgen voor veiliger werkomgeving

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Welke risico’s lopen medewerkers in uw bedrijf? En belangrijker: wat doet u eraan om die risico’s te verkleinen? Een nieuw register voor de uitvoering en registratie van de Risico Inventarisatie & Evaluatie helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Hard nodig volgens veiligheidskundige en bedenkster Heleen de Vries Lentsch: “Slechts vijftig procent van de Nederlandse mkb-bedrijven heeft een actuele RI&E. Zeer dramatisch.”

Iedere werkgever met medewerkers moet volgens de Arbowet een RI&E hebben. Daarin zijn de risico’s geïnventariseerd, staat beschreven hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en hoe groot de gevolgen zijn. Daarbij hoort een actueel plan van aanpak met maatregelen om de gevonden knelpunten op te lossen. De Vries Lentsch: “De RI&E bestaat al zo’n 20 jaar, maar te weinig bedrijven zijn zich ervan bewust, of houden het document niet actueel. Laatst zag ik een document uit 2002! Als bedrijf riskeer je dan simpelweg een boete.”

Minder schade
Die boete is niet eens het ergste. “Het gaat erom dat je medewerkers een veilige werksituatie biedt. Met inzicht in de risico’s, kun je de juiste preventieve maatregelen treffen. Uiteindelijk zorg je daarmee voor minder schade, verzuim en ongevallen. Dat levert iedereen wat op!” De risico’s waar De Vries Lentsch het over heeft zijn zeer divers: van brandpreventie, klimaatbeheersing en gevaarlijke stoffen tot werken met machines en registratie van ziekteverzuim. Vooral die machines worden nog weleens onderschat. “Veel bedrijven hebben zo’n machine al lang in bezit. Hij voldeed aan de eisen bij aankoop, maar inmiddels zijn die eisen – of is de situatie – mogelijk veranderd. Gaat er dan wat mis, dan zorgt dat niet alleen voor schade, maar kan je ook nalatigheid verweten worden.”

Zaakjes op orde
Een RI&E hebben is één, hem actueel houden is net zo belangrijk, concludeert De Vries Lentsch. Het nieuwe RIE-register helpt daarbij. “Ondernemers kunnen in het register informatie vinden voor het opstellen van een RI&E. En hebben zij specifieke kennis nodig? Dan kunnen ze precies zien waar ze bij hen in de buurt een deskundige kunnen vinden.” Is het document eenmaal opgesteld dan kunnen zij het uploaden in een afgeschermde omgeving. De buitenwereld ziet alleen dát je bent ingeschreven en dus dat je je zaakjes goed op orde hebt. En die op orde te houden vergeten ondernemers ook niet meer dankzij het register: ieder jaar krijg je een herinnering het document te controleren.

Meer weten? Kijk op www.rie-register.nl


Was dit artikel nuttig?