Skip to Content

Onverzekerbaarheid: hoe lossen we dat op?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Tuktuks, overstromingen, brandgevaarlijke beroepen, tattooshops en discotheken. De lijst met moeilijk(er) verzekerbare risico’s is lang. Hoe komt dat? Is het een kwestie van niet kunnen of niet willen? En waarom spreken verzekeraars liever niet over onverzekerbaarheid?

Tijdens de deelsessie over onverzekerbaarheid die tijdens de Schademiddag 2022 plaatsvond, gooide Verbondsdirecteur Geeke Feiter de knuppel meteen in het hoenderhok. “Verzekerbaarheid is de kern van ons bestaansrecht. Het is niet voor niks al twee keer op rij een van de speerpunten in ons Middellange Termijnplan. Bovendien willen we graag vooraan staan als het gaat om nieuwe risico’s, zodat wij mee kunnen praten over oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van preventie. De vraag die rijst, is wat we als sector kunnen doen om van dat woordje ‘on’ af te komen. Moet er meer aandacht komen voor preventie?”

Meer aandacht voor preventie?

Ze stelde de vraag aan een aantal panelleden en Ingrid Visscher van De Vereende antwoordde als eerste. “Ik ben blij dat je het woord onverzekerbaarheid niet gebruikt, want dat wordt veel te vaak als een containerbegrip neergezet. Er zijn veel verschillende oorzaken waarom een risico lastiger te verzekeren is en er zijn ook veel verschillende oplossingen. Denk maar aan terrorisme of het verzekeren van een kerncentrale dat we in een poolconstructie dekken. En soms werkt een pool zo goed dat een risico weer gewoon verzekerbaar wordt, zoals dat bij milieuschade het geval was.”

Ingrid Visscher (Vereende): "Soms werkt een pool zo goed dat het risico weer gewoon verzekerbaar wordt"

Zout water

Adfiz-directeur Enno Wiertsema is dat roerend met haar eens. “Preventie kan zeker een oplossing zijn, maar niet altijd. Overstroming van zout water blijft immers onverzekerbaar. Het is vooral zaak om het begrip (on)verzekerbaarheid steeds uit elkaar te rafelen. Wat kan de markt zelf doen om risico’s verzekerbaar te maken en of te houden? En soms is dat een kwestie van kunnen en een andere keer een kwestie van willen.”
NVGA-voorzitter Ron Gardenier vult aan dat “preventie natuurlijk niet de oorzaak is van onverzekerbaarheid, maar zeker wel kan bijdragen aan het beheersbaar maken van het te verzekeren risico”.

Ron Gardenier (NVGA): "Preventie kan zeker bijdragen aan het beheersbaar maken van een risico"

Aanmaakblokjes

Die laatste opmerking van Wiertsema ontlokte een reactie uit de zaal. Een van de aanwezige verzekeraars wees, samen met Feiter, op een aanmaakblokjesfabriek die onlangs in vlammen opging. “Het is zuur dat het fout is gegaan, maar het risico was juist (nog) verzekerd, omdat het bedrijf veel investeringen had gedaan, waaronder een nieuwe blusinstallatie en een scheidingswand. Overigens hebben beide goed gewerkt, want een groot deel van het pand staat er nog.”

Geeke Feiter (Verbond): "Onlangs ging er weer een aanmaakblokjesfabriek in vlammen op"

Maatwerk

Tijd voor de volgende stelling: als de keten zich inspant voor maatwerk is er meer verzekerbaar. Het merendeel van de zaal is het daarmee eens, hoewel een van de aanwezigen een oranje kaart trekt. “Ik zie meer in poolvorming om de solidariteit hoog te houden.”
“Tja, wat is maatwerk?”, vraagt Ingrid Visscher van De Vereende zich hardop af. “Als vangnetverzekeraar zijn wij er voor iedereen en soms krijgen wij een risico waarvan ik me afvraag of die niet gewoon verzekerbaar zou zijn. Zo kregen wij van de week de verzekering van een woonhuis (1,2 miljoen) van een 82-jarige bewoner ter dekking aan geboden. Het ‘probleem’ was dat de man een paar keer zijn premie niet had betaald. Wij zagen verder geen problemen en hebben het risico geaccepteerd.”
De panelleden zijn het redelijk eens: in plaats van (meer) maatwerk vindt vaak het tegenovergestelde plaats. Wat van de norm afwijkt, valt sneller van de band.

Enno Wiertsema (Adfiz): "Dé keten zijn we met zijn allen. We moeten het samen doen!"

Meer standaardisering

“Die beweging naar meer standaardisering zien wij ook”, aldus Ron Gardenier van de NVGA. Verschraling van het aanbod wordt volgens hem ook voor een deel veroorzaakt door stringente wet- en regelgeving. “Standaarden worden strakker neergezet. En, eerlijk is eerlijk, het aanbieden van een maatwerkproduct wordt steeds lastiger. Vanzelfsprekend geldt dat minder voor de commodity markt en meer voor de specialties in de zakelijke markt. Wij constateren dat buitenlandse carriers daar waar nodig de gewenste capaciteit kunnen bieden.”
Enno Wiertsema (Adfiz) vulde daarbij aan dat het voor een adviseur “veel voldoening” oplevert als hij maatwerk kan leveren. “Dat zijn de posten die een adviseur graag heeft, maar laten we wel wezen: dé keten, dat zijn we met zijn allen. We moeten het samen doen!”


Was dit nuttig?