Skip to Content

Verbond wil verkenning naar 'schone lei' voor ex-patiënten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars wil samen met patiëntenverenigingen en politiek Den Haag verkennen of een zogenaamd ‘schone lei-beleid’ voor ex-patiënten die al een aantal jaren genezen zijn verklaard, ook in Nederland kan worden toegepast. Daarmee sluit de branchevereniging zich aan bij de wens van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) die het 'recht te worden vergeten' bepleit bij de acceptatie voor overlijdensrisicoverzekeringen.

NFK verwijst naar regelgeving in Frankrijk en België waar via het zogenaamde recht om vergeten te worden' wettelijk is vastgelegd dat bepaalde medische voorgeschiedenis – zoals de diagnose kanker na een aantal jaren geen of slechts een beperkte rol mag spelen bij de vaststelling van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek.  

Een afwijzing of premieopslag voor mensen met een medisch verleden kan volgens algemeen directeur Richard Weurding hard aankomen, zeker als de behandeling al lang geleden heeft plaatsgevonden. "Dan word je weer geconfronteerd met de vreselijke ziekte die je achter je gelaten hebt. We snappen goed dat je dit verleden echt wilt laten rusten." 

De goede samenwerking met NFK van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat verzekeraars nu de meest actuele data over borstkanker kunnen gebruiken bij aanvragen voor overlijdensrisicoverzekeringen. Weurding: "Daarnaast willen we nu andere wegen verkennen om de verzekerbaarheid te verbeteren, specifiek voor ex-patiënten die in het verdere verleden succesvol zijn behandeld."    

In Nederland worden jaarlijks ruim 200.000 overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten. Afwijzingen komen bij ex-kankerpatiënten volgens het Verbond minder vaak voor dan NFK concludeert op basis van 316 reacties op een enquête onder 35.000 leden. 


Was dit nuttig?