Schadebranche: nieuwe risico’s, nieuwe kansen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verbond lanceert visie op toekomst schadeverzekeraars: ‘no risk, no glory’ In een wereld die in rap tempo verandert en om innovatieve verzekeringsproducten vraagt, liggen er volop kansen voor de schadebranche. Goede voorwaarden zijn van groot belang voor schadeverzekeraars om innovatieve concepten uit te werken. Het Verbond van Verzekeraars pleit daarom onder meer voor ‘regelvrije zones’.

Dat staat in de visie ‘No risk, no glory’, die vandaag is gepresenteerd op de Marktmiddag Schade van het Verbond in Bussum om de discussie aan te zwengelen. De voortrazende technologie, de veranderende solidariteit, de consument die het heft steeds meer in eigen hand neemt en de overheid die zich terugtrekt als vangnet, zijn grote trends die de kern van de schadebranche raken. Het is voor de sector de uitdaging om al die veranderingen niet als bedreigingen te zien, maar als te verzilveren kansen. De schadebranche kan zijn maatschappelijke rol pakken door met verzekeringsoplossingen te komen voor nieuwe risico’s.
 
Cyber en identiteitsdiefstal
In de visie schetst het Verbond een aantal dossiers waar de schademarkt kan innoveren en de markt kan vergroten. Kansen liggen onder meer bij cyberverzekeringen. Waar de cybermarkt in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al een miljardenmarkt is, is dat in ‘Nederland IT-land’ nog een terrein met slechts enkele producten van een paar spelers. In het verlengde daarvan is identiteits-diefstal voor particulieren een steeds aansprekender risico – met ook al in Nederland een schadelast van jaarlijks enkele honderden miljoenen euro’s. Doordat het smartphonegebruik blijft toenemen, is identiteitsdiefstal een risico waar steeds meer Nederlanders zich voor willen verzekeren.
 
Nieuwe risico’s, nieuwe kansen
Nieuwe technologieën (zelfrijdende auto’s, drones, online deelinitiatieven) zorgen ervoor dat de vraag naar traditionele verzekeringen daalt, maar betekenen tegelijkertijd nieuwe risico’s en dus vraag naar innovatieve verzekeringen. Als we straks allemaal in een zelfrijdende auto rijden, is de kans op een ongeluk wellicht kleiner, maar als er bij een update een bug in de software zit, gaat het wel meteen op grote schaal fout. En waar klimaatverandering nu vooral nog leidt tot flinke overlast (ondergelopen straten, droogte in landbouw), betekent een opwarmend klimaat in de toekomst grote onveiligheid als gevolg van overstromingen en uitbraken van (nieuwe) dierziekten. Verzekeraars kunnen met hun data en kennis een bijdrage leveren om de gevolgen van de opwarming van de aarde te verminderen en risico’s af te dekken.
 
Goede (veilige) data cruciaal
Om goede verzekeringsoplossingen te kunnen bieden, heeft de schadebranche inzicht in deze risico's nodig, goed gekwalificeerd personeel en speelruimte van toezichthouders, constateert het Verbond. Toegang tot en het gebruik van data is de komende jaren belangrijker dan ooit, al moeten verzekeraars tegelijkertijd zeer betrouwbaar omgaan met die data en vooroplopen in de toepassing van databeveiliging. Ook moet de sector een antwoord vinden op de vraag waar de grens ligt als het gaat om premiedifferentiatie. De makkelijkere toegankelijkheid van steeds grotere hoeveelheden data kan leiden tot een spiraal van onverzekerbaarheid voor klanten die het hoogste risico vormen.
 
Pleidooi voor ‘regelvrije zones’
Om goede voorwaarden te scheppen voor de schademarkt, wil het Verbond in zijn onderwijs- en wetenschapsbeleid inzetten op opleidingen voor verzekeringsmedewerkers van de toekomst. Verder gaat het deze week geopende insuranceLAB innovatie aanjagen. Daarnaast pleit het Verbond in de visie voor regelvrije zones voor innovatieve concepten: steeds talrijker en complexere regelgeving zet een rem op een actieve, toekomstgerichte sector.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie:
Rudi Buis, telefoon 070 - 3338707, 06 - 20561521


Was dit artikel nuttig?