Nederlandse verzekeraars zoeken naar innovatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
01-06-2017

Nederlandse verzekeraars zetten stappen op innovatieterrein, al zijn de verschillen tussen een kleine kopgroep en de rest van de verzekeringsmarkt nog vrij fors. De sector ziet beschikbare kennis en competenties binnenshuis, beschikbare verandercapaciteit en wet- en regelgeving momenteel als de belangrijkste belemmeringen om (sneller) te innoveren.

Dat staat in het Innovatieonderzoek 2017, dat PwC heeft uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. De resultaten dienen als input voor de discussie in de Innovation Advisory Board, met als doel verder invulling en verdieping te geven aan de Innovatieagenda. Voor het onderzoek zijn 29 hoofdverantwoordelijken voor innovatie van Nederlandse verzekeraars ondervraagd.

De voortgaande digitalisering zorgt voor nieuwe thema’s die op het pad van verzekeraars komen, zoals autonome voertuigen, virtual reality, Internet of Things, blockchain en de daarmee samenhangende cyberrisico’s. Dat de markt verandert, staat vast. Zo denkt ruim de helft (59 procent) van de innovatieverantwoordelijken in de sector dat over vijf à tien jaar verzekeraars samenwerken met InsurTech- en FinTech-bedrijven en dat deze in elkaar op gaan. Eén op de drie ondervraagden denkt dat dergelijke startups een plek in de markt vinden naast de ‘traditionele’ verzekeraars.

Innovatiebewustzijn
Het PwC-onderzoek maakt duidelijk dat er vijf verzekeraars zijn die goed op innovatiebewustzijn scoren – en zich ook sterk op nieuwe thema’s voorbereiden, vooral in technologiehoek. De sector is bezig met onder meer chatbots, big data-toepassingen en blockchain-pilots, maar bijvoorbeeld ook met meer concrete nieuwe producten en diensten zoals drone- en cyberverzekeringen. Veel innovatie-inspanningen zijn ook terug te vinden in het volledig digitaliseren van administratie en informatie online toegankelijk te maken.

De ondervraagden vinden dat kennisdeling, bijvoorbeeld over big data analyse en blockchain, prioriteit moet krijgen om als branche gezamenlijk op te pakken. Ook zouden verzekeraars tezamen kunnen werken aan bewustwording omtrent nieuwe risico’s – en een gezamenlijke lobby kunnen voeren om wet- en regelgeving aan te passen, daar waar regels innovatie in de weg staan.

Over de bijeenkomst van de Innovation Advisory Board en het PwC-onderzoek is dit flash report verschenen.


Was dit artikel nuttig?