Eerste innovatieagenda voor verzekeringssector

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars gaan gezamenlijk aan de slag met nieuwe mogelijkheden voor de markt, zoals cyberverzekeringen, blockchaintechnologie en Big Data. Verder zetten verzekeraars in op kennisdeling over innovatie, waardoor verandering een hogere vlucht moet krijgen. Dit valt te lezen in de innovatieagenda (English version also available) van het Verbond, waarmee verzekeraars zich gezamenlijk sterk willen maken voor een toekomstbestendige sector.

De Innovatieagenda is een logische vervolgstap op het eerdere TNO-rapport uit 2013, waarin 150 maatschappelijke en technologische trends staan beschreven, en de opening van het insuranceLAB in 2015. In de agenda, die in samenwerking met TNO is opgesteld, staan vijf actielijnen voor de komende twee jaar geformuleerd om de innovatie beleidsmatig aan te pakken. De onlangs opgerichte Insurance Academy heeft de taak gekregen om de actielijnen verder vorm te geven.

Kansen en obstakels
“De activiteiten van verzekeraars hebben steeds meer te maken met digitalisering en innovatie. Het is aan het Verbond de taak om de nieuwe kansen en obstakels hiervan in kaart te brengen voor verzekeraars”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. Naast het verkennen van kansen en obstakels voor de sector, zullen verzekeraars onder leiding van het Verbond het gesprek aan gaan met toezichthouders zoals AFM en DNB om ruimte te creëren zodat zij kunnen experimenteren met nieuwe mogelijkheden.

Cultuur en kennisdeling
Het Verbond zal verder inzetten op innovatiesessies, trendavonden, workshops en ‘hackatons’ voor verzekeraars om innovatie en verandering te stimuleren. Ook zal het idee van ‘De Kannibaal’ verder worden uitgewerkt, waarin een team binnen een verzekeraar probeert om het eigen bedrijf te ‘disrupten’ door bijvoorbeeld de eigen business ter discussie te stellen.

Advisory Board
Ten slotte wordt er een Advisory Board opgericht, waarin verzekeraars en externe partijen zullen plaatsnemen. De Board heeft de taak om de voortgang van het innoveren te bewaken en verdere innovatie binnen de sector aan te jagen.

Lees ook het TNO-rapport dat aan de agenda ten grondslag ligt.

Bijlage: Inovatie agenda, English version.


Was dit artikel nuttig?