Eerste Dutch InsurTech Roundtable in het teken van samenwerking en dialoog

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-11-2017

Op 31 oktober 2017 was het insuranceLAB van het Verbond van Verzekeraars dé place to be voor InsurTech-startups en verzekeraars.

De inspirerende en succesvolle Roundtable stond in het teken van de samenwerking tussen InsurTechs en verzekeraars. Wat zijn de voornaamste InsurTech-trends? Welke lessen kunnen we trekken uit de stand tot nu toe? Hoe kunnen we samenwerking mogelijk maken en verder verbeteren?

“InsurTech-startups gaan verzekeraars veranderen en daarom is het belangrijk dat verzekeraars gaan samenwerken met InsurTech”, aldus Florian Graillot, partner bij astorya.vc en een internationale InsurTech thought leader. Uit cijfers van zijn hand blijkt dat investeringen in InsurTech-startups sterk stijgen. “InsurTech gaat een deel van de dienstverlening van verzekeraars overnemen, dus maak op tijd de juiste keuzes om als verzekeraar relevant te blijven”, aldus Graillot.  

Roundtable
Tijdens de Roundtable legde Harold Mahadew van het Verbond InsurTech en verzekeraars verschillende kernthema’s voor. Vragen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: Gaat InsurTech de verzekeringssector veranderen? Wat kunnen verzekeraars doen: build, buy or partner? Welke wegen kunnen worden bewandeld om te innoveren? En hoe kunnen toezichthouders ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om te innoveren? Samenwerking en dialoog zijn cruciaal.

Naast de Roundtable stonden top Nederlandse InsurTech, Ockto, Gavin, iRiskIT, Jungo, Smart2Cover en Claimchecker, on stage voor hun pitch. Daarnaast hebben InsurTech SPIXII (London), BoughtbyMany (London) en Motionscloud (München/Des Moines, VS) hun ervaringen gedeeld. Aegon en FRISS hebben een demo over STP claims verzorgd.

Longread
Benieuwd wat er allemaal besproken is? Binnenkort verschijnt de longread hierover! Houd de website dus in de gaten.

English version

First Dutch InsurTech Roundtable: collaboration and dialogue are key

On 31 October 2017, the Insurance LAB of the Dutch Association of Insurers was the place to be for InsurTech startups and Dutch insurers.

The inspiring and successful Roundtable was all about the collaboration between InsurTechs and Dutch insurers. What are the most important InsurTech trends?  Which lessons can we learn from the current state of play? How can we enable and enhance collaboration?

"InsurTech startups are going to transform insurers and it is therefore important for insurers to partner with InsurTech," said Florian Graillot, partner at astorya.vc and an international InsurTech thought leader. His data showed that the investments in InsurTech startups are increasing fast. Graillot "InsurTech will take over part of the insurers' services, so make the right choices on time to stay relevant as an insurer."

Roundtable
During the Roundtable, which was hosted by Harold Mahadew of the Dutch Association, several key themes were discussed between InsurTech and insurers. Questions like: Will InsurTech transform the insurance sector? What can insurers do: build, buy or partner? What are the pathways to innovate? And how can supervisors ensure that there is enough room for innovation? Collaboration and dialog are key.

In addition to the Roundtable, top Dutch InsurTechs, Ockto, Gavin, iRiskIT, Jungo, Smart2Cover and Claimchecker, were on stage for their pitch. The InsurTech SPIXII (London), BoughtbyMany (London) en MotionsCloud (Munchen/Des Moines, VS) have shared their experiences. Aegon and FRISS showed a demo on STP claims.

Longread
A longread with videos will be released soon on this website.


Was dit artikel nuttig?