Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Meer verzekeraars maken werk van innovatie

10-03-2016

Zestig procent van de verzekeraars had in 2015 een aparte afdeling of functie die zich bezighield met innovatie, of is van plan die op te zetten. Het jaar ervoor was dat nog maar veertig procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond. Verbondsdirecteur Leo De Boer: “Een ding is duidelijk: verzekeraars zijn volop bezig met innovatie.”

De Boer presenteerde de cijfers woensdag 9 maart tijdens het Actuariaatcongres van de Universiteit van Amsterdam. Daar schetste hij de noodzaak van innovatie: de bedrijfstak krimpt en er zijn flink wat trends met effect op de sector. Denk aan veranderende risicosolidariteit, vergrijzing, ander type risico’s en digitalisering. “Ook onze leden zien die trends. En als we ze vragen welke trends zij in hun werk het belangrijkst vinden, dan zetten ze innovatie met stip op nummer 1.”

Kansen

Het blijft niet bij signaleren: 45 procent van de ondervraagden geeft aan een aparte afdeling of functie te hebben voor het borgen van innovatie. Nog eens 15 procent zegt dat van plan te zijn. Verder houden meer maatschappijen dan voorheen actief trends en ontwikkelingen bij – zowel maatschappelijke trends zoals de deeleconomie en de veranderende arbeidsmarkt, als technologische trends zoals Big Data en robotica. Toch is daar nog ruimte voor groei, een substantieel deel houdt die trends nog niet bij. Meeste kansen zien de respondenten in innovatie op het gebied van bediening van klanten en datagebruik. De investeringsbereidheid voor nieuwe ideeën is in 2015 wel iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Sectorbrede vraagstukken

Het Verbond probeert zijn leden zo goed mogelijk te ondersteunen bij innovatie. Onder meer door inspiratie te bieden in het insuranceLAB en bij Nyenrode, door samen te werken met partners als Microsoft, KPMG en TNO en door voorwaarden te scheppen waarbinnen verzekeraars kunnen innoveren. De Boer: “Denk aan vraagstukken als privacy en solidariteit. Dat zijn sectorbrede vraagstukken waar we ons als Verbond over moeten buigen. Binnenkort komen we bijvoorbeeld met een visie op Big Data. De branche kan daarmee vervolgens vooruit.”

Oproep aan de zaal

Voor de zaal vol studenten, econometristen en actuarissen zag De Boer ook een taak weggelegd. Innovatie in de sector is namelijk veelal data gedreven; bij uitstek het terrein van de toehoorders. De Boer deed dan ook de oproep hun expertise in te zetten op innovatie. “Solvency II genereert bijvoorbeeld een berg aan data. Goede interpretatie van data blijft cruciaal en investeringen in analytics is een must.” volgens De Boer.


Was dit artikel nuttig?