Skip to Content

Verbond sluit Open Insurance partnership met INNOPAY

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het delen van data, onder controle van de rechthebbende(n), biedt enorme kansen en is tegelijkertijd één van de grootste uitdagingen van onze tijd. In het recent gesloten partnership met INNOPAY gaat het Verbond actief aan de slag met dit thema binnen de verzekeringssector.

“De verzekeringssector staat op de drempel van ingrijpende veranderingen door de groei van digitale ecosystemen in combinatie met nieuwe wetgeving zoals de Europese ‘Financial Data Access regulation’ (FIDA),” zo benadrukt Maarten Bakker Managing Partner bij INNOPAY. Het internationaal opererende consultancybureau op het gebied van digitale transacties meent dat deze ontwikkelingen cruciaal zijn voor de digitale transformatie van de verzekeringssector. “Wij hebben inmiddels waardevolle ervaring opgedaan in de bankensector met de introductie van de Europese wetgeving PSD2 en Open Banking. Deze ervaring gebruiken wij weer voor innovaties, API-first transities en het te ontwikkelen afsprakenstelsel (ook wel ‘scheme’) binnen de verzekeringssector,” aldus Bakker. De belangrijkste les voor verzekeraars is volgens Bakker de noodzaak om vooral proactief te handelen en kansen te grijpen die zich voordoen in het zich continue ontwikkelende Open Finance-landschap. “Want daarmee voorkom je dat je straks alleen maar bezig bent met het voldoen aan compliance vereisten.”

Verbeteren klantervaring

Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken: “Hoe zorgen we er samen voor dat de uitwisseling van data zonder problemen leidt tot nieuwe embedded datagedreven producten en diensten die daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de klantervaring?  Hoe leid je deze ontwikkeling, het datadelen via Open Insurance, in goede banen?” Dat is volgens Maarten Bakker daarbij de hamvraag. 

Heldere afspraken

De oplossing vanuit de overheid is om het datadelen binnen de financiële sector te verankeren in wetgeving waarbij de klant zeggenschap heeft over zijn of haar data. “Door als sector hierover heldere afspraken te maken, helpen we de klant regie te voeren over zijn of haar data. Dat zal het vertrouwen in en de adoptie van datadelen alleen maar vergroten,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Het samenwerken met zowel bestaande spelers (zoals intermediairs en volmachten) en nieuwe spelers vanuit hun rol als data holder of data user staan daarbij centraal.

 

Shutterstock 550316641

Innovatieboost in de sector, 13 juni 2024

  • 13-6-2024
  • Bijeenkomst
  • Trends en innovatie
shutterstock_574939951.jpg

Verenigingsdag 2024

  • 26-6-2024
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Was dit nuttig?