Nederland InsurTechland

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-07-2020

Nederland moet zich sterker gaan profileren als fintechland. Dat schrijven minister Wopke Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze opstelling is in lijn met de koers die het Verbond vaart. “Dit geldt uiteraard ook voor InsurTech,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een reactie op het door beide bewindslieden gepresenteerde actieplan om Nederlandse innovatie te versterken.

Om Nederland internationaal op de kaart te zetten, wordt de hulp ingeroepen van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van EZ, de Nederlandse start-uporganisatie Techleap van Prins Constantijn en vinden er handelsmissies plaats.

Samenwerkingsverbanden aangaan

In het actieplan wordt ingezet op het aangaan van zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden met andere landen als Singapore en Israël, die met innovatie vooroplopen. In Israël bijvoorbeeld bereikten investeringen in fintechbedrijven in 2019 een record van 1,8 mrd dollar. Dat was een stijging van 107 procent ten opzichte van 2018. In Israël gebeurt heel veel op het gebied van InsurTech, denk bijvoorbeeld aan Mobiliteit, Cyber en Health. Het Verbond heeft vorig jaar geparticipeerd in een studiereis naar Israël en een InsurTech netwerk opgebouwd.

Samenwerking tussen alle toezichthouders broodnodig

Volgens het Verbond is een goede samenwerking tussen alle Nederlandse toezichthouders op het gebied van innovatie van cruciaal belang. De AFM en DNB hebben reeds gerapporteerd over de ervaringen en inzichten die zij hebben opgedaan in het kader van de InnovatieHub. Weurding:  “Voor onze internationale positie zou het goed zijn als de AP en de ACM ook participeren in de InnovatieHub. Een doorontwikkeling van de InnovatieHub zou het toezicht op de kaart zetten als ‘enabler’ van innovatie. Creëer meer ruimte om te experimenteren met technologie. Dit helpt verzekeraars en startups om sneller samen te kunnen innoveren.” De wetgever kan overigens helpen met moderne en technologie neutrale wet- en regelgeving. Het Verbond vindt het een goed signaal dat dit in het actieplan aan de orde lijkt te komen. Daarbij zijn ronde tafels behulpzaam, zeker als het gaat om de dialoog, maar voor marktpartijen zijn concrete aanpassingen in de Wft noodzakelijk.

Ook op Europees niveau dient de regelgeving en het toezicht van financiële diensten te worden geharmoniseerd, zodat startups en verzekeraars zich binnen en buiten Nederland binnen een duidelijk en eenduidig wettelijk kader verder kunnen ontwikkelen. De nieuwe digitale strategie van de Europese Commissie kan een goed begin vormen.

InsurTech en het Verbond

Het InsurTech-beleid van het Verbond is gericht op het creëren van de juiste omgeving (op basis van relevante wet- en regelgeving, het toezicht en InsurTech ontwikkelingen) voor de samenwerking tussen verzekeraars en InsurTech. Deze samenwerking wordt via het Open Platform InsurTech vorm gegeven met als belangrijkste doel: meerwaarde creëren. In het Open Platform InsurTech overleggen InsurTech startups en verzekeraars met elkaar en werken ze samen aan (innovatie) beleid, toezicht en het vertalen van beleid naar de praktijk. Het InsurTech ecosysteem in Nederland groeit, mede door de (beleidsmatige) inspanningen van het Verbond. Dat is in het belang van de klant en de verzekeringssector.

Virtuele Roadshow InsurTech Israël
Het Verbond van Verzekeraars organiseert op 13 augustus een Virtuele Roadshow InsurTech Israël. 10 top InsurTech startups uit Israël pitchen hun diensten en producten voor Verbondsleden. Aanmelden kan binnenkort via de website van het Verbond.


Was dit artikel nuttig?