Wendbaarheid en veranderkracht bepalende factoren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Er liggen grote maatschappelijke uitdagingen in het verschiet en technologische ontwikkelingen hebben grote impact op het business model van verzekeraars. “Het is belangrijk dat we daar klaar voor zijn”, zei Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “En dat we wendbaar zijn.” Aan zo’n honderd riskmanagers deed hij tijdens het Risk Forum uit de doeken hoe het Verbond hierbij als aanjager fungeert.

De riskmanagers kregen donderdag 24 september ‘een volledige update in 1 dag’ over de toekomst van de verzekeringsbranche. En vooral over wat dat voor hun vak betekent. Welke nieuwe risico’s komen eraan? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen risk en control? Maar ook: hoe shopt de consument in de toekomst en wat zijn nieuwe verdienmodellen?

Aan Richard Weurding de eer een overkoepelende blik te geven: waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? En hij deed vooral een oproep: “Misschien heb je weleens het gevoel dat de ontwikkelingen maar op ons af blijven komen en dat het ons overkomt. We praten over trends en signaleren ze, maar verder? Maar dat is niet waar! We zijn nog op tijd om mee te doen en er deel van uit te kunnen maken.” Belangrijke voorwaarden zijn er dan wel: “Wendbaarheid en veranderkracht. Dat zijn de bepalende factoren voor ons business model de komende tijd.”

Juiste voorwaarden scheppen
Verzekeraars moeten dat zelf doen, maar uiteraard staat het Verbond wel klaar met raad en daad. “Wij proberen de juiste voorwaarden te scheppen. Onder meer met het insuranceLAB dat we in juni geopend hebben. Verzekeraars kunnen daar terecht om na te denken over ontwikkelingen, strategie en nieuwe producten, te brainstormen met externe partijen en trends te ontdekken die voor hen relevant zijn.” Verder wil het Verbond de samenwerking zoeken met andere partijen, van buiten de sector. “Samen met relevante stakeholders willen we oplossingen bieden voor de vraagstukken van deze tijd en zo waarde toevoegen.”

De blik gaat sowieso nóg meer naar buiten om antwoord te krijgen op de vraag: hoe kan de sector haar maatschappelijke rol blijvend goed vervullen? “Bij welke techniek moeten we aansluiten en wat is de behoefte van de klant?” Weurding noemt het een enorme uitdaging om die wendbaarheid verder te stimuleren. Maar: “Als we daarin slagen, kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet treden.”


Was dit artikel nuttig?